L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) participa en la iniciativa ONCODIR finançada per la Unió Europea i liderada pel Centre de Recerca i Tecnologia Hellas (CERTH), a Grècia. El projecte està integrat per 27 socis d’àmbits de recerca com la biomedicina, la tecnologia, les ciències socials i les humanitats.

El càncer colorectal és un càncer sovint relacionat amb hàbits de vida no saludables, especialment en poblacions amb un nivell socioeconòmic més baix. Ara, el projecte ONCODIR té com a objectiu desenvolupar mesures preventives personalitzades fent servir mètodes de recerca avançada, com l’anàlisi de polítiques de salut i del comportament i l’ús de la intel·ligència artificial en l’estudi i anàlisi de dades.

Així doncs, ONCODIR vol oferir programes de prevenció del càncer basats en l’evidència i enfocaments innovadors personalitzats. En aquest sentit, el projecte pretén desenvolupar serveis de recomanació que s’adaptin a les necessitats i preferències específiques dels ciutadans, actors de les polítiques de salut i experts en ciències socials.

El projecte garantirà que les solucions desenvolupades siguin cocreades i dissenyades conjuntament, amb un enfocament especial en abordar aspectes com l’estil de vida, la nutrició i els hàbits socials. A més a més, es tindrà en compte la identitat i l’ètica culturals, econòmiques, sociològiques i les particularitats locals o regionals, així com la rendibilitat i l’assequibilitat dels programes de prevenció proposats. El pla de treball és de 42 i els resultats es validaran mitjançant experiments al laboratori i programes pilot en cinc països.

Des de l’IDIBELL han explicat que formar part d’aquest projecte representa una oportunitat inigualable per crear intervencions amb un gran impacte a la prevenció precoç del càncer colorectal. El Dr. Josep Maria Borràs, cap del grup de Recerca en Serveis de Sanitaris en Càncer de l’IDIBELL ha explicat que “el nostre enfocament implica involucrar a totes les parts interessades, inclosos els ciutadans, els metges i els responsables polítics, en el procés de co-disseny. Això garanteix que les solucions basades en l’evidència que desenvolupem s’adoptin fàcilment i s’apliquin de manera eficaç a les polítiques sanitàries, beneficiant finalment la vida de les persones en risc“.