L’Hospital de Bellvitge ha posat en marxa l’Àrea Ambulatòria Cardiològica. Un espai assistencial dedicat a atendre pacients de diferents processos cardiovasculars de caràcter crònic, des de marcapassos fins a trasplantaments.

Aquestes instal·lacions compten amb 7 boxs per a les visites presencials i el control remot dels dispositius implantats. També s’ha habilitat una sala per a les visites virtuals.

Coordinació entre atenció primària i hospital

En un mateix espai, una infermera de pràctica avançada pot fer alguna prova de seguiment i en pocs minuts, els resultats són valorats pel metge de referència.

D’aquesta manera, segons ha explicat el Cap de servei de cardiologia, Joan Antoni Gómez, “evitem desplaçaments innecessaris dels pacients i reduïm temps d’espera. També ens anticipem a les possibles complicacions que puguin presentar els pacients”.

El paper de les infermeres de pràctica avançada

L’eix de la nova àrea ambulatòria de l’HUB és la figura de la infermera de pràctica avançada. Són professionals que per la seva expertesa i coneixements poden fer de manera autònoma el seguiment dels pacients.

L’infermera gestora, Elena Calvo, ha dit que “tant podem preparar al pacient abans de l’operació com fer el seguiment de la seva recuperació. A més, cada pacient té una persona referent amb qui poden contactar des de casa si té qualsevol dubte o preocupació. Això els dona molta tranquil·litat”.

Anualment, l’HUB realitza 5.500 visites presencials i 7.700 virtuals als pacients d’algun dels processos cardíacs.