El Govern de la Generalitat ha presentat la nova oferta de Formació Professional per al curs 2024-2025. El Govern ha anunciat que hi haurà un augment del 9% de places en tot Catalunya, amb un total de 486.199. Aquest increment es plasmarà a L’Hospitalet amb la creació d’un nou cicle de PFI (Programa de Formació i Inserció) a l’institut de Bellvitge.

El nou cicle serà de Comerç i Atenció al Públic. Aquesta mena de cicles estan adreçat a l’alumnat que no aconsegueix el títol de l’ESO. Aquest cicle substituirà un altre PFI que oferia l’institut de Bellvitge de pintura. A L’Hospitalet n’hi ha 14 més de les diferents famílies professionals.

Es manté la resta de l’oferta d’FP a L’H

No hi ha més novetats en l’oferta de formació professional a L’Hospitalet. Els cicles es reparteixen de la següent manera (entre centre públics i privats):

Cicles de Grau Bàsic: 4
Cicles de Grau Mig: 58
Cicles de Grau Superior: 87
Itineraris Formatius Específics: 8
Programa de Formació i Inserció: 14
Cursos d’Especialització: 1

Novetats en la preinscripció

La Generalitat ha anunciat que es modifica el sistema d’ordenació de sol·licituds i matrícula. S’assignen les places en base a la nota i prioritat, no a l’ordre de petició, afavorint a les persones amb millor nota i millor prioritat.

A més, l’alumnat que ha acabat el batxillerat o un cicle formatiu de grau mitjà afí tindrà prioritat respecte els que provenen d’ensenyaments no afins.

Alta inserció

La Generalitat també ha valorat la inserció de la formació professional. Afirma que es manté com un dels ensenyaments amb una inserció laboral més alta, tal com es desprèn estudi d’Inserció Laboral dels Ensenyaments Professionals 2023. Així, la taxa d’inserció laboral de les persones graduades creix per tercer any consecutiu i se situa en el 54,49 %.

La inserció laboral dels graduats en FP Dual és, de fet, superior. En aquest cas, el percentatge arriba al 66,2 %, gairebé 5 punts superior que l’enquesta anterior. De les 24 famílies professionals analitzades, en 19 d’elles la inserció laboral supera el 50 %.

Els ensenyaments professionals també són una via per a reduir l’abandonament prematur i afavorir la continuïtat formativa de l’alumnat, i cal recordar que l’any 2023 Catalunya va disminuir un 2,9 % la taxa d’abandonament, sent el territori de l’Estat amb més reducció, i se situa en un 14 %, quan el 2013 era del 24,7 %.