L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha fet públic el cens de població a 1 de gener de 2023. Segons aquest document estadístic, L’Hospitalet ha augmentat un 3,5% el seu número d’habitants i se situa en el número 7 entre les ciutats espanyoles que més increment han registrat i el primer de Catalunya.

En valors absoluts aquest increment es tradueix en 9.366 nous veïns empadronats a la ciutat respecte el darrer cens. D’aquesta manera, L’Hospitalet arriba als 276.617 habitants, la xifra més alta dels darrers 24 anys. Encara queda lluny, però, el màxim històric de població a L’H que es va registrar el 1981 quan es van superar els 294.000 habitants.

L’actual increment poblacional es deu principalment a l’arribada de persones estrangeres que s’han establert a la ciutat. A 1 de gener de 2023 eren 7.800. Amb aquesta dada la població estrangera a L’Hospitalet suposa el 24% del cens, un percentatge que en algunes zones censals de la Florida, gairebé es duplica amb un 46%, segons l’INE.

Pel que fa al país de naixement del conjunt d’hospitalencs censats, la majoria ha nascut a Espanya, seguit d’Equador, Perú, República dominicana, Bolívia i Colòmbia.

L’edat mitjana de la població, 43 anys

Altres dades recollides en l’informe anual de l’INE és l’edat mitjana de la població que a la ciutat se situa en 43 anys. Destaca l’increment del número d’habitants que superen els cent anys de vida. L’1 de gener del 2023 eren 59 persones i només una és estrangera.

En termes generals, Catalunya és la comunitat autònoma amb major creixement de població en superar en més de 140.000 persones respecte el 2022. L’Hospitalet és la segona ciutat de Catalunya amb més població total, seguida de Terrassa i Badalona.

Pel que fa a Espanya, la població resident a 1 de gener d’aquest any era 48.085.361 habitants, prop de 599.000 persones més que el 2022, el que representa un increment de l’1,26%. El 87,3% tenen nacionalitat espanyola i el 12,7% estrangera, el que suposa un 10,5% més de persones d’altres països que el 2022.

Tots els resultats es troben disponibles en INEBase.