L’Hospitalet rebrà un milió d’euros per al Pla de Regeneració Urbana Integral Les Planes-Blocs Florida. Aquests diners els adjudicarà l’Àrea Metropolitana de Barcelona en el marc de la primera convocatòria de subvencions del Programa Integral de barris per a la millora de les rendes (2022-2024) que s’ha concedit a un total de 20 projectes presentats pels ajuntaments.  

L’objectiu del programa és incrementar l’equitat territorial, combatre situacions de pobresa extrema i atendre els col•lectius més vulnerables en diversos barris de la metròpolis de Barcelona.

El Programa s’articula en forma de concessió de subvencions, destinades las ajuntaments metropolitans per eliminar desequilibris i permetre un nivell de vida digne i un convivència en harmonia als barris més vulnerables.

L’AMB pot subvencionar fins al 80% del pressupost total de cada projecte. En el cas de L’Hospitalet es dona un milió d’euros d’un total de 2.371.800 que costa el projecte presentat per l’Ajuntament, és a dir, que la subvenció cobrirà un 42,16% del cost. L’objectiu del programa és avançar en l’eliminació dels desequilibris socials i econòmics a les zones afectades.

Així a Les Planes s’hi invertirà en formació en noves tecnologies; en un espai de suport a criança i educació de 0 a 3 anys; una escola de vida i impuls del català; acompanyament a famílies, AFAS i AMPAS; tast d’oficis per a joves de 16 a 18 anys; itineraris educatius; festiva de curtmetratges; escola de circ; Salut; espai de cures; mamòria històrica del barri; equipament nou Sidecar per adolescents i joves; estimulació cognitica per a la gent gran; potenciar el diàleg veïnal; tallers de prevenció d’assetjament; millora, protecció i conservació del barri i a l’Espai Matacavalls, nou parc al barri, potenciar l’oferta cultural i contractació de persones que faran tasques d’informadors.

El programa es divideix en quatre eixos estratègics d’actuació. El primer és l’educació, fractura social, bretxa digital i adaptació social. El segon, la millora de la relació entre les necessitats de formació, la demanda de treball i l’oferta d’ocupació.

El tercer són les mesures de cohesió social i el quart habitatge digne per atendre situacions singulars, rehabilitació d’espais i transició ecològica. Una de les mostres de la desigualtat als territoris metropolitans és la vulnerabilitat urbana. Un fenomen que es produeix quan conflueixen processos d’exclusió social i residencial intensos en àrees urbanes determinades que limiten les possibilitats d’integració i de mobilitat social dels residents. 

Aquesta primera convocatòria estava oberta a tots els municipis que formen part de l’AMB excepte Barcelona. Catorze ajuntaments van presentar 20 projectes i el conjunt de sol•licituds va cobrir la totalitat de la dotació econòmica aprovada pel període 2022-2024 de 9,8 milions d’euros. El termini de presentació de sol·licituds es va estendre del maig al juliol d’aquest any.