El Museu de la ciutat, en el marc del projecte Memòria en xarxa, participa en l’exposició “I tu, què has fet per la victòria?“, amb la instal·lació “L’Hospitalet acull refugiats i desplaçats“.

Com a conseqüència del cop d’estat del 1936, a Catalunya comença una mobilització sense precedents per fer front als sollevats. Una part de la població s’integra en les forces que havien de combatre al front: l’altra contribuirà a l’esforç de guerra des de la rereguarda.

“L’Hospitalet, acull refugiats i desplaçats” és la contribució a l’exposició repartida en el territori de Memòria en Xarxa, una aportació més a la recuperació de la memòria històrica de la Xarxa de Museus Locals de la Diputació de Barcelona.

L’esclat de la guerra suposa l’inici d’un flux migratori creixent cap a Catalunya des dels territoris ocupats per l’exèrcit revoltat. Es calcula que arribaren prop d’un milió de persones, la meitat de les quals eren civils refugiats. Aquesta situació va implicar un enorme esforç logístic i de solidaritat que va contribuir a evitar l’esfondrament de la rereguarda republicana.

L’Hospitalet es va mobilitzar per contribuir a l’esforç de guerra des de la rereguarda. Algunes fàbriques, com Can Llopis o La Farga, es van reconvertir en indústria de guerra. S’impulsà els dispensaris municipals i la Casa de la Maternitat. La Junta de Defensa Passiva Local coordinà la construcció de refugis antiaeris i s’organitzaren col·lectes solidàries per a la compra d’ambulàncies, entre d’altres iniciatives.

Es va crear una xarxa d’assistència humanitària resultat de l’esforç conjunt de la Generalitat, els ajuntaments, les organitzacions polítiques i la societat civil, que organitzaren tota mena d’iniciatives per fer front a una situació difícil de controlar.

Cal destacar l’esforç dels governs locals per procurar recursos i allotjament en un context de precarietat econòmica i d’abastiment provocada per la guerra. Val a dir que les necessitats de tropes i refugiats, creixents a mesura que el front s’apropava a Catalunya, van desembocar en alguns conflictes. Tot i així, la tasca de suport a la població acollida va ser cabdal en el context del conflicte.

Memòria en Xarxa és un projecte de la Xarxa de Museus Locals de l’Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació de Barcelona que organitza exposicions articulades entorn de la recuperació de la memòria històrica i que assenyala els museus com a dipositaris de la seva memòria material i com a transmissors d’un llegat cultural comú.

Fullet de l’exposició al Museu de L’Hospitalet.