L’app “El meu HUB”, vol esdevenir la porta d’entrada digital a l’Hospital de Bellvitge. L’objectiu és conèixer l’estat de pacients des de l’ingrés fins a l’alta, consultar les cites programades, fer tràmits en l’inia o moure’s pels edificis de l’hospital. I a través de l’app es pot accedir a El Meu Quiròfan, amb contingut sobre les principals cirurgies per acompanyar al pacient en tot el procés.

L’aplicació mòbil per a totes les persones usuàries de l’hospital de Bellvitge s’ha redissenyat per respondre a les seves necessitats de salut i serveis sanitaris. És un pas més per oferir un servei integral i més complet a la ciutadania de L’Hospitalet i el Prat, així com als dos milions de persones de l’eix sud de Catalunya a les qui serveix com a centre de referència de màxima complexitat.

L’app El meu HUB també serà la via d’accés a La Meva Salut i a altres apps prescrites als pacients per l’equip mèdic de l’hospital. L’actualització s’ha fet amb un grup de treballs format per pacients i professionals que han avaluat la facilitat d’ús l’eficiència i la satisfacció de l’usuari en dispositius mòbils, tant telèfon com tauletes.

El webapp El meu Quiròfan estarà integrat “dins l’app El Meu HUB com una eina que ha de permetre alfabetitzar el pacient amb informació sobre la seva cirurgia específica, com preparar-se i com es recuperarà; l’empoderarà perquè s’impliqui en el seu procés curatiu amb un rol actiu i capacitat de presa de decisions i a més facilitarà la feina dels professionals”, ha dit la Dra. Beatriz Rosón, adjunta a Direcció del Centre de Processos Transversals i Llista d’Espera Quirúrgica de l’Hospital de Bellvitge.

El Meu Quiròfan permetrà conèixer com és el tipus d’abordatge per fer el procediment quirúrgic, les proves preoperatòries i recomanacions per tenir el millor postoperatori possible i afavorir la recuperació després de la cirurgia. Fins ara, s’hi han desenvolupat 25 cirurgies d’11 especialitats quirúrgiques però s’hi aniran incorporant més de forma progressiva fins a descriure pràcticaemnt totes les cirurgies que es fan a l’hospital.

Dins de cada cirurgia, el pacient hi trobarà informació d’una forma molt endreçada i estructurada sobre els passos que haurà de seguir. La informació sobre la part postoperatòria s’ha dissenyat perquè el pacient conegui els riscs i així poder-se avançar a possibles complicacions. A més, s’han inclòs consells de nutrició i fisioteràpia per tenir en compte durant tot el procés quirúrgic.