L’Hospital de Bellvitge s’ha convertit en el primer gran centre sanitari públic d’Espanya en crear un Servei de Psicologia Clínica. Amb aquest canvi organitzatiu, els psicòlegs clínics s’apleguen en una unitat específica, independent i transversal que atén pacients de tot l’Hospital Universitari de Bellvitge.

D’aquesta forma, es pretén consolidar la tasca assistencial, docent i de recerca de la unitat de psicologia clínica i respondre a una demanda cada cop més creixent: “Tindrem una connexió assistencial amb tots els serveis medicoquirúrgics de l’hospital, tant de pacients ambulatoris com de pacients ingressats”, explica Susana Jiménez Murcia, cap de la Unitat de Servei de Psicologia Clínica de l’Hospital de Bellvitge.

“D’aquesta forma, ajudarem a persones amb problemàtiques físiques però que necessiten també un suport psicològic”, afegeix Jiménez.

La nova Unitat, a més, donarà servei també als mateixos professionals de l’Hospital Universitari de Bellvitge “que per la feina tenen situacions complexes, d’estrès, de molta exigència… i que sovint també necessiten ajuda psicològica”, explica Susana Jiménez.

Un exemple dels beneficis d’aquest repte és en Carles Izquierdo Gómez, pacient de l’hospital amb una patologia renal. Ell alterna les seves visites per tractar la seva problemàtica amb sessions d’ajuda psicològica. “Et trobes amb una malaltia que no entens”, explica en Carles. “T’expliquen com passar el dia a dia perquè és un canvi molt bèstia, de fer moltes coses a no tenir energia. Tot això és molt difícil de pair”.

Jessica Jiménez de Toro és la psicòloga d’en Carles i no té cap dubte en explicar els múltiples beneficis que té aquesta forma de treballar a l’Hospital de Bellvitge: “Veiem com pacients que tenen problemes per seguir les pautes a casa canvien amb un suport psicològic i evolucionen millor de les seves patologies”.

L’Hospital de Bellvitge ja era referència internacional amb professionals que lideren dues unitats relacionades amb la psicologia, la de Joc Patològic i Addiccions Comportamentals i la de Trastorns de la Conducta Alimentària (TCA). Aquests dos serveis, integrades ara en la nova unitat, han servit com a model per al nou sistema.

Un altre dels grans propòsits de la nova autonomia de la Psicologia Clínica a l’HUB és impulsar la recerca i la docència en aquest àmbit. Per tal que l’activitat clínica esdevingui la base de projectes de recerca s’han dissenyat un seguit de protocols que permetran recollir i analitzar les dades assistencials. En aquesta línia, la nova unitat de Psicologia Clínica ha incorporat ja nous perfils professionals per completar l’equip assistencial i de recerca.