El projecte Psico-DAI és una iniciativa pionera a Espanya, mitjançant la qual, la Unitat d’Arritmies de l’Hospital de Bellvitge ha ofert la possibilitat de participar en diverses sessions de suport i acompanyament emocional a 7 persones portadores d’un dispositiu DAI, Desfribil·lador Automàtic Implantable.

A Catalunya es produeixen anualment al voltant de 4.500 casos de risc de mort sobtada cardíaca o d’arritmia ventricular maligna, un 40% persones de menys de 65 anys.

Però, quina diferència hi ha entre portar aquest dispositiu amb suport i acompanyament psicològic o sense?

La psicòloga clínica, Jessica Jiménez de Toro, que ha guiat les sessions de Psico-DAI, ho té clar: “Han trobat la fortalesa, la seguretat i els recursos per, tot i tenir por, perquè encara en tenen, de por, no deixar de fer coses en el dia a dia. I la seva capacitat de fer-hi front a aquesta situació ha estat un canvi brutal”, ha dit.

Les 7 persones portadores de DAI que formen part de la primera promoció del projecte amb rebut sessions de relaxació, han après mètodes per controlar i acceptar les emocions i han desenvolupat tècniques de teràpia de grup.

Pol Estrada López ha explicat que “no ho havia fet mai i m’ha servit de molt, per entendre altres situacions dels companys i així també poder explicar les meves pròpies”. I la Laia Rodríguez López diu que “ara soc més reflexiva i sé distingir els pensaments catastròfics. Soc molt més positiva i analitzo les coses d’una manera optimista”.

Aquests 7 persones portadores d’un dispositiu DAI agraeixen aquest projecte pioner de suport psicològic de l’Hospital de Bellvitge i, com que millora la salut, voldrien que es consolidés i que o bé els hospitals o l’atenció primària oferissin aquests servei de forma habitual.

En aquesta línia, Mercè Fontanals Fernández, infermera clínica de la Unitat d’Arritmies, ha declarat que “s’ha fet palès que ha estat una experiència satisfactòria, tant per a les persones que porten el dispositiu, com per als professionals, i això ha de ser una empenta per fer més edicions”

L’Hospital de Bellvitge és el 5è hospital d’Espanya que més dispositius DAI implanta, però ha estat pioner a l’Estat en el tractament holístic, integral, amb aquest programa de suport emocional i psicològic.