Segons un informe de la delegació local de la Cambra de Comerç, L’Hospitalet va tancar l’any 2023 amb més de 5.500 empreses i més de 107.000 llocs de treball registrats, unes xifres que no es donaven des d’abans de la crisi de 2008 i que confirmarien la tendència positiva dels últims anys.

La xifra de llocs de treball va créixer prop d’un 3% respecte de 2022 i els 107.555 llocs de treballs de desembre de 2023 és la dada més elevada des de l’any 2008. El nombre d’empreses va augmentar d’un 1,3% respecte de l’any 2022, un punt per sobre de la dada general de Catalunya.

La presidenta local de la Cambra de Comerç, Elisabet Parés Albors, ha destacat que la ciutat ha superat les crisis de 2008 i la de la pandèmia de la Covid “i el creixement econòmic està sent constant”.

També ha confirmat que “ressalta que el sector Serveis és un dels més potents ara com ara a la ciutat, que dóna molta feina i que segueix creixent”.

L’any 2023, el teixit empresarial es va expandir sobretot als Serveis, un sector que cada vegada té més pes en l’economia de la ciutat, i en la Construcció, amb augments, respectivament, de l’1,5 i el 2%.

El creixement del nombre d’empreses durant l’any 2023 ha estat generalitzat a la ciutat, però ha estat més significatiu en les empreses petites i mitjanes i, fins i tot, en les microempreses. Les empreses mitjanes, amb plantilles d’entre 50 i 250 persones, van créixer  l’any 2023 d’un 5,6%.

Segons Elisabet Parés Albors “un ecosistema econòmic sa és on tots els models d’empresa conviuen en equilibri. I és important que hi hagi grans empreses, que a L’Hospitaet, n’hi ha, però també autònoms i petites i mitjanes empreses perquè el teixit productiu sigui equilibrat”.

Al tancament de 2023, a la ciutat hi havia 93.700 persones assalariades i 13.850 persones en règim d’autònoms i autònomes. L’any 2023, el nombre de persones assalariades ha crescut a L’Hospitalet de prop d’un 10% a la Construcció, gairebé un 3% al sector Serveis i un 2,5% a la Indústria.

Un total de 117.000 persones cotitzaven per la seva feina i, a més, estaven empadronades a la ciutat, la xifra més elevada des de 2012, i una dada positiva en termes d’activitat econòmica local “en tant que atraiem persones que treballen i s’instal·len a la ciutat i això vol dir bona salut per a l’entorn econòmic”, ha dit Parés Albors.

Segons l’informe de la Cambra de Comerç, al desembre de l’any passat a l’Hospitalet hi havia 12.000 persones inscrites a les Oficines de Treball i la taxa d’atur se situava en el 9,3%, la més baixa registrada en un mes de desembre des de 2008, però una dècima més alta que la mitjana catalana.