L’Ajuntament de L’Hospitalet adapta les mesures d’estalvi i bon ús de l’aigua després que el Govern de la Generalitat decretés, el 13 de maig, que el sistema Ter-Llobregat, al qual pertany la ciutat, deixava d’estar en fase d’emergència i tornava a l’excepcionalitat, arran de la lleugera recuperació de les reserves d’aigua dels embassaments per les pluges de les darreres setmanes.

La situació d’excepcionalitat permet disposar d’una dotació màxima d’aigua per habitant i dia de 230 litres, en la situació d’emergència era de 200 litres, incloent-hi les activitats econòmiques i comercials.

El canvi de fase implica alguns canvis en les mesures vigents a la ciutat:

  • Reg: es prohibeix el reg amb aigua potable en jardins i zones verdes, tant públics com privats. Només es permet el reg de supervivència d’arbres o plantes: amb gota a gota o regadora i en horari de 20 a 8 hores. Als horts urbans, públics o privats, es permet el reg de supervivència d’arbres o plantes amb la mínima quantitat d’aigua, amb regadora o gota a gota, i també en horari de 20 a 8 hores.
  • Piscines: només es poden reomplir, amb la quantitat indispensable, les piscines que tinguin un sistema de recirculació d’aigua, tant públiques com privades i sense necessitat que es considerin refugi climàtic. Als centres educatius, es permet omplir de manera total o parcial piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres per al bany d’infants.
  • Només es poden rentar els vehicles en túnels de rentatge que disposin d’un sistema de recirculació d’aigua. Fora d’aquests establiments, queda prohibit rentar els vehicles amb mànega.

Neteja de l’espai públic i reg de l’arbrat

Els serveis municipals continuaran fent la neteja de carrers com fins ara, amb aigua del freàtic, i per al reg de subsistència de l’arbrat i de les plantes només utilitzaran aigua no potable. En cas de necessitat, l’Ajuntament té una reserva  de 390 m3/dia d’aigua regenerada procedent de l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) del Prat per al reg de l’arbrat, la neteja de carrers i la neteja del clavegueram.

Piscines, poliesportius municipals i camps esportius

Pel que fa a les piscines, es mantenen obertes totes, ja que disposen de sistemes de recirculació d’aigua. A més, s’inclouran com a refugis climàtics aquest estiu.

Igualment, es mantenen els plans d’estalvi d’aigua engegats als centres esportius municipals.  Així, es manté la reducció de la pressió d’entrada d’aigua de xarxa a través d’elements de regulació de pressió automatitzats i el tancament de les saunes humides, les zones d’hidromassatge, les dutxes biotèrmiques i les fonts i els cubs de gel dels equipaments que tenen serveis de wellness.

Pel que fa al manteniment de gespa amb usos esportius, els camps d’esports de gespa natural o artificial mantindran el reg amb aigua regenerada o freàtica.

Les fonts ornamentals del municipi romandran aturades fins que millori la situació de sequera.