L’Ajuntament de L’Hospitalet i l’Agència d’Habitatge han signat un conveni de col·laboració per poder inspeccionar i sancionar els propietaris que tinguin habitatges buits més de dos anys amb un recàrrec del 50% en l’IBI. L’objectiu és aconseguir que els grans tenidors lliurin aquests habitatges a la Taula d’Emergència o bé, passin al mercat lliure.

Dos anys és el període que estableix la llei per determinar si els propietaris han vulnerat la funció social d’un habitatge. A partir d’aquest temps, L’Ajuntament pot aplicar mesures impositives, sancions i fins i tot, l’expropiació.

A L’Hospitalet, a partir d’ara, s’apujarà l’IBI un 50% fins que el pis no es torni a ocupar, la qual cosa pot suposar una despesa d’entre 1.000 i 2.000 anuals pel propietari que no accedeixi a vendre’l, llogar-lo o cedir-lo a l’administració per tal que es converteixi en un lloguer social.

Si decidís, en canvi, cedir-lo a la borsa de lloguer social que gestiona l’Oficina Municipal d’Habitatge, tindria una bonificació del 50% de la quota íntegra de l’IBI.

Tal com ha explicat el tinent d’alcalde d’Habitatge, Cristian Alcázar, “aquesta no és una mesura en contra de la propietat privada, sinó en contra dels pisos que no compleixen la seva funció social. No pot ser que en una ciutat on la demanda d’habitatge és tan forta i hi ha tantes famílies en risc d’exclusió residencial, tinguem tants pisos desocupats i durant tant de temps”.

El programa d’inspecció d’habitatges buits compta amb el cofinançament de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que destinarà 24.000 euros anuals per fer aquestes inspeccions. D’aquesta manera, la previsió és arribar a revisar fins a 80 cada any.

“Pot semblar que són molt pocs pisos, però el procés d’inspecció pot arribar a ser molt llarg i complex. S’han de fer moltes visites, contactar amb les companyies de subministraments i elaborar un expedient molt detallat. A més, a vegades ens trobem que durant el procediment, la propietat canvia de nom i hem de tornar a començar”, explica el tinent d’alcalde.

Aquesta mesura coercitiva, emparada en la Llei del dret a l’Habitatge i el reglament de l’impost sobre els habitatges buits, té com a objectiu mobilitzar el parc d’immobles desocupats i augmentar la disposició de lloguers socials a les ciutats que com L’Hospitalet, hagin estat declarades “àrea de demanda d’habitatge forta”.