Amb els embassaments al 18% i sense previsió de cap episodi de pluja abundant ni a mig ni a llarg termini, la Generalitat han confirmat l’enduriment de les restriccions per al consum d’aigua a tota la zona del sistema Ter-Llobregat. Això significa que L’Hospitalet i la resta de ciutats de l’àrea de Barcelona entraran en fase de preemergència i passaran d’un màxim de consum d’aigua de 230 litres per persona i dia a 210 litres.

L’objectiu de la fase de preemergència és la d’allargar el màxim possible l’entrada a la fase d’emergència. A aquest estadi s’arribarà quan els embassaments se situïn al 16% de la seva capacitat i comportarà una ampliació de les restriccions.

Cal tenir en compte, però, que en el cas de L’Hospitalet i altre municipis metropolitans els registres de consum d’aigua per habitant són força inferiors al màxim fixat en aquest fase de preemergència. Segons recull el portal de la Sequera de la Generalitat, en el mes d’octubre a L’Hospitalet es va consumir una mitjana de 143 litres/dia/habitant.

En què canvia la situació?

A més del llindar de 210 litres/dia/habitant decretats, la Generalitat ha anunciat altres mesures d’estalvi, com la reducció del consum d’aigua per a usos recreatius, d’un 15% en usos urbans, i 50% en el reg. El reg agrícola es reduirà d’un 40% i també ho farà d’un 15% el consum d’aigua al sector industrial.

Excepte el reg de supervivència d’arbres, queda prohibit regar zones verdes i jardins públics o privats, tot i que sí es podran regar la gespa i altres superfícies destinades a la pràctica esportiva federada, amb 200 metres cúbics d’aigua per hectàrea i mes (la meitat dels m3 permesos fins ara).

Les fonts d’aigua de boca ubicades a la via pública continuaran rajant, però, en canvi, no es podrà fer servir aigua potable en les tasques de neteja viària. A L’Hospitalet, però, es fa servir aigua del subsòl. I es mantenen, igualment, les limitacions per omplir i reomplir piscines per a ús particular.

REPORTATGE SOBRE LA CRISI DE L’AIGUA. Diari L’Hospitalet, octubre 2023

Aquestes restriccions en el consum d’aigua afectaran prop de 6 milions de persones, habitants de 202 municipis de les comarques de Barcelona i Girona pertanyents al sistema Ter-Llobregat.

A hores d’ara, el consum mitjà d’aigua a l’àrea metropolitana és de 170 litres per persona i dia, es troba, per tant, per sota dels 200 litres per persona i dia que marquen l’emergència per sequera.

Després de la reunió de la Comissió Interdepartamental de Sequera, la Generalitat ha engegat una nova campanya de sensibilització sobre el consum d’aigua, que du per títol “L’aigua no cau del cel”.

En aquesta direcció, el Govern ha destacat que a hores d’ara el 50% de l’aigua ja no prové de la pluja, sinó que és aigua regenerada, reaprofitada o bé provinent de plantes dessalinitzadores d’aigua.