Els embassaments de la conca del Llobregat, que abasteixen d’aigua L’Hospitalet, es troben al 22% i, si les temperatures inusualment altes i la manca de pluges persisteixen, la situació de sequera podria passar a una fase d’emergència a finals de novembre o començaments del desembre, cosa que comportaria noves restriccions per part de l’ACA, l’Agència Catalana de l’Aigua.

Aquestes noves restriccions s’aplicarien en cas que el nivell dels embassaments caigués per sota del 16%.

Gerard Gassull Bernaus, coordinador tècnic de Manteniment de l’Espai Públic de l’Ajuntament de L’Hospitalet, ha explicat que “en una primera fase de la situació d’emergència quedaria prohibit tot tipus de reg i el percentatge de consum de la indústria i l’agricultura també baixaria”.

I a banda de fixar en 200 litres el llindar de consum per persona i dia, en comptes dels 230 litres actuals, el canvi més significatiu podria ser “regular les pressions de l’aigua de les canonades”.

Tot plegat, amb la finalitat de garantir l’aigua de beure. Gerard Gassull Bernaus ha recordat que “tot l’aigua que no estalviem la pagarem en forma de tenir menys aigua de boca. I el més important és poder obrir l’aixeta i que raji aigua potable i tenir aigua per a usos d’higiene i sanitaris”.

Les fonts d’aigua potable de l’espai públic no estarien afectades per aquestes noves restriccions.

I pel que fa a la neteja de carrers, a L’Hospitalet calen 350 metres cúbics al dia i, en principi, podria continuar utilitzant aigües freàtiques, del subsòl, tant de recursos propis com les que bombegen les instal·lacions del Metro, FGC i RENFE per evitar que aquestes aigües arribin a les vies. “Aquesta aigua freàtica l’estem utilitzant tant per a reg com per netejar carrers”, ha dit el tècnic municipal.

L’Ajuntament de L’Hospitalet també ha demanat a l’Agència Catalana de l’Aigua autorització per poder disposar de 390 metres cúbics al dia d’aigua regenerada a la depuradora del Prat per a tasques de reg i neteja de carrers, però, de moment, aquesta possibilitat no ha calgut fer-la efectiva.