L’H En Comú Podem presenta una moció en què vol agilitzar i establir un protocol per a la cessió d’espais públics a les entitats. Segons els Comuns és important que l’Ajuntament cedeixi locals a les entitats perquè aquestes puguin desenvolupar la seva activitat, tant de forma permanent, com periòdica.

El portaveu del grup municipal, Manuel Domínguez, ha afegit que no totes les associacions gaudeixen d’aquesta cessió a la ciutat i s’estan produint greuges importants.

Manuel Domínguez, ha explicat que “és important que totes les entitats de la ciutat que tenen una trajectòria tinguin un local municipal. En aquest moment hi ha associacions que no tenen cap espai i per altra banda hi ha locals municipals infrautilitzats o buits. Això s’ha de solucionar. L’associacionisme és molt important per a la ciutat i s’ha de cuidar, i els espais són fonamentals perquè les entitats puguin fer la seva feina”.

Prendre mesures per tal de netejar i dignificar la zona del pàrquing de Carrer Tel·luri

En una segona moció, L’H En Comú Podem demana al govern municipal prendre les mesures necessàries per tal de netejar i dignificar la zona del pàrquing del Carrer Tel·luri, al barri de Sanfeliu.

Manuel Domínguez ha assenyalat que “és un abocador incontrolat que està en molt males condicions. Creiem que també pot afectar al conjunt de la ciutat. Per això demanem que l’Ajuntament actuï quan un propietari abandona i no és responsabilitza de l’estat del seu solar, com és el cas”.

L’H En Comú Podem, a més, presenta 4 mocions conjuntes la primera amb el PSC, ERC i el PP en suport al manifest del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona. La segona amb PSC i ERC per atendre l’emergència educacional a les escoles de la ciutat. La tercera amb ERC per la millora de l’escola Ausiàs March. I la quarta, sol·licita la reobertura de Radio L’Hospitalet. Aquesta la presenten de manera conjunta amb ERC+EUiA i PP.