L’escombradora mixta permet fer la neteja simultània de totes les parts de la via pública mitjançant la coordinació de l’escombrada manual i la mecànica. Una de les principals novetats d’aquest sistema de treball és el tractament de les taques superficials, en especial, aquelles que emeten olors penetrants.

L’escombradora dual és una de les màquines que s’utilitzen en la neteja de l’espai públic de la ciutat per realitzar una neteja simultània de totes les parts de la via pública, amb la coordinació de l’escombrada manual i la mecànica.

Els operaris que van a peu posen a l’abast de la màquina mitjançant aigua a pressió els residus de les zones inaccessibles. La funció de l’escombradora mixta amb perxes és la de retirar els residus objecte del servei de neteja amb l’arrossegament dels residus per reg.

Els operaris a peu accionen un flux d’aigua de poc cabal i pressió adequada contra les superfícies horitzontals de l’espai públic. Posteriorment la màquina recull els residus com un servei d’escombrada mixta ordinari.

Aquest sistema és útil per la neteja de taques superficials amb especial rellevància en aquelles que tenen associades olors. D’aquesta manera els equips incorporen al dipòsit d’aigua els productes químics necessaris per fer una funció antiodoritzant i d’asèpsia. 

La màquina fa serveis a tots els barri de la ciutat i funciona amb un conductor i dos operaris. L’escombradora mixta forma part dels 130 vehicles de l’actual contrata d’escombraries i neteja viària que es fan servir a L’Hospitalet. (Veure vídeo amb la notícia i les declaracions sobre el funcionament de l’escombradora mixta).