Les platges metropolitanes inicien la campanya de bany adaptant-se al moment de sequera i a l’emergència climàtica, a més d’incrementar la superfície de dunes i instal·lació de pèrgoles

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha activat una sèrie de mesures per reduir el consum d’aigua, com el tancament parcial de les dutxes i la reducció de la neteja del mobiliari amb mànegues a pressió, fent-ho manualment, el que permetrà estalviar més d’un 80% d’aigua, segons el cap de servei de platges de l’AMB, Daniel Palacios.

Aquest inici de temporada de bany també coincideix amb l’increment de les dunes metropolitanes fins els 45.100m2, xifra assolida en el darrers set anys. La població que més ha augmentat de superfície dunar és Castelldefels en un 21% .

Els sistemes dunars són un pilar fonamental de la gestió integral de les platges metropolitanes, ja que actuen com a escuts protectors contra els temporals i com a reservori de sorra flexible.

14 noves pèrgoles d’ajut al bany i canvi d’hàbits

L’AMB també ha presentat 14 noves pèrgoles d’ajut al bany distribuïdes per tot el litoral metropolità. Aquestes pèrgoles permeten als usuaris amb discapacitat disposar d’una zona d’ombra i terreny pla, sense inclinacions.

En els darrers anys i causa de l’increment de temperatura les platges del nostre entorn s’han convertit en oasis tèrmics nocturns. Els usuaris tendeixen a anar-hi en hores nocturnes i les fan servir com a oasis tèrmics, per fugir de les altes temperatures i la xafogor. Aquesta nova tendència també comporta una adequació del servei de neteja, amb reajustaments horaris i un increment de la neteja manual.

La situació de sequera excepcional que vivim també afecta a l’ús de les nostres platges amb un seguit de mesures que seran vigents aquest estiu:

• Dutxes i rentapeus en desús, tret de les platges de Barcelona, on en funciona una per platja.
• Neteja manual de mobiliari i instal•lacions.
• Renovació de claus de pas intern de totes les dutxes i rentapeus per limitar al màxim les possibles pèrdues de les conduccions.
• Control exhaustiu dels comptadors per tal d’eliminar al màxim les pèrdues d’aigua a les conduccions.
• Reducció del temps de resposta en cas de detectar fuites als equipaments de l’AMB.

Els veïns de L’Hospitalet són usuaris majoritàriament de les platges del Baix Llobregat, com El Prat, Viladecans, Gavà i Castelldefels.