TMB ha començat la renovació dels sistemes d’informació a l’usuari a la xarxa de metro amb la instal·lació, en fase de proves, de tres dispositius a la L5. En concret, s’han incorporat dues de les noves pantalles a l’estació de Can Boixeres (a l’andana i al vestíbul) i una altra a l’andana de la parada de Cornellà Centre.

Els nous panells digitals són en color i incrementen la tipologia de missatges que es poden difondre, més enllà de la informació dels senyals actuals. I és que els dispositius en proves poden mostrar alertes adaptades a les necessitats del servei, com incidències o alteracions.

També indiquen l’hora, el sentit de pas de cada andana i el temps d’espera dels dos propers trens, així com contingut corporatiu i comercial.

A més, en un futur, també mostraran l’ocupació dels diferents trens i la disponibilitat dels ascensors, entre d’altres informacions. Els panells que s’instal·lin a les andanes seran dobles perquè es puguin llegir des d’ambdós costats.

Aquests dispositius també milloren les limitacions dels senyals actuals pel que fa a la resolució, la llegibilitat, la presentació i la comprensió de la informació. En aquest sentit, les alertes incorporaran pictogrames i es mostraran en diferents codis de color, amb tons que contrastaran per facilitar-ne la lectura.

El desplegament de les noves pantalles a les andanes, vestíbuls i passadissos d’enllaç de la xarxa de metro serà progressiu. Es preveu que fins a finals del 2025 s’instal·lin 770 d’aquests dispositius a un total de 128 estacions de les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 11 (la L9 i L10 ja disposen de panells informatius digitals).

El projecte té un cost de 5,2 milions d’euros i ha comptat amb finançament europeu i del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible.