Alcaldia-Presidència

David Quirós i Brito, alcalde

 • Transformació digital, atenció ciutadana i coordinació dels òrgans interns de l’Ajuntament.
 • Agenda Urbana 2030-2050 (Desenvolupament urbanístic, Habitatge, Mobilitat, Transició ecològica i Plans integrals). Amb José Antonio Alcaide Martín com a regidor de govern.
 • Coordinació Territorial, amb Rafael Gómez Viñas com a regidor adjunt.

Àrea de Seguretat i Govern Intern

Jesús Husillos, 1er tinent d’alcaldia. Portaveu del Grup Municipal del PSC
 • Programació i l’elaboració dels pressupostos, Gestió tributària i Contractació, Comptabilitat, Logística i compres, Intervenció General municipal, Tresoreria i Ordenació Tributària.

Àrea de Ciutat de Drets

Laura Garcia Manota, 2a tinenta d’alcaldia
 • Atenció a les persones (Serveis Socials, Atenció a la Dependència i Polítiques d’Acollida i Integració),
 • Cohesió Social i Igualtat (Feminisme, Polítiques LGTBI i persones amb diversitat funcional)
 • Participació Ciutadana i Salut
 • Cicles de Vida (Envelliment actiu, Joventut i Infància i Adolescència), amb Olga Gómez Fernández com a regidora adjunta.

Àrea de Qualitat Urbana

David Gómez, 3r tinent d’alcaldia
 • Inversions i obres. Gestió dels serveis territorials (Obres i contractes, Llicències d’obres i d’activitats, Informació urbanística, Inspecció disciplinària i Cartografia) i Manteniment d’equipaments municipals. Amb el regidor adjunt David Torres González.
 • Manteniment i Serveis (Neteja i sanejament, Parcs i jardins, Manteniment del patrimoni històric i Instal·lacions municipals, Cementiri i Serveis funeraris i Manteniment de l’espai públic). Amb Lola Ramos Zafra com a regidora adjunta.
 • Ciutat Sostenible i sense Barreres (Verd urbà i Biodiversitat, Accessibilitat, Via pública i Mobilitat). Amb Maite Revilla Sánchez com a regidora adjunta.

Àrea de Ciutat Transformadora

Cristina Santón, 4a tinenta d’alcaldia
 • Desenvolupament econòmic i social de la ciutat (Relacions amb el teixit productiu, Formació i Promoció de l’ocupació i Foment del turisme, Consum, Comerç i Mercats).
 • Igualtat d’Oportunitats. Cultura, Educació i Esports
 • Economia de Proximitat, amb competències en Economia social, Consum, Comerç i Mercats. Amb Imán Aisa Abdellaoui com a regidora adjunta.
 • Esports. Amb María Teresa Revilla Sánchez com a regidora de govern d’Esports.

Districtes

Districte I (Centre, Sant Josep i Sanfeliu). Rafa Gómez Viñas, regidor.

Districte II (Collblanc i la Torrassa), amb Olga Gómez Fernández, regidora.

Districte III (Santa Eulàlia i Granvia Sud). Imán Aisa Abdellaoui, regidora.

Districtes IV i V (les Planes, la Florida, Pubilla Cases i Can Serra). David Torres, regidor.

Districte VI (Bellvitge i Gornal). Rafa Gómez Viñas, regidor.