En els anys 2021 i 2022, el consum d’energia de la seu municipal del carrer Josep Prats s’ha reduït al volant d’un 60%, un estalvi que també ha suposat la reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. L’edifici, ubicat a la part posterior de la Casa de la Vila històrica i conegut com a “edifici B”, va ser objecte d’un projecte integral de rehabilitació energètica l’any 2020.

Els treballs per millorar-ne l’eficiència energètica van consistir en la substitució integral de les dues façanes principals de l’edifici i la consolidació i reparació de les façanes laterals, l’aïllament de les cobertes, una nova climatització, amb sistema d’humidificació, ventilació amb recuperadors de calor i sensors de CO2, il·luminació LED, monitoratge de consums i generació solar fotovoltaica, amb una nova planta d’autoconsum.

Les obres també van suposar la millora de les condicions de treball i de l’atenció a la ciutadania a les dependències, tant des del punt de vista del confort climàtic i de la qualitat de l’aire com de les condicions lumíniques i d’assolellament directe. 

L’actuació s’emmarca dins de la política de sostenibilitat i eficiència energètica que impulsa l’Ajuntament en les seves instal·lacions i en les actuacions a l’espai públic. Les obres van tenir un cost de 2,7 milions d’euros i van ser finançades per l’Ajuntament, la Diputació de Barcelona i el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea.

El projecte va en la línia dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i respon a la directiva europea que estableix la necessitat d’actuar en la millora de l’eficiència energètica. L’objectiu és que al 2026 bona part dels edificis públics tinguin una reducció d’almenys el 30% de la demanda d’energia primària.