L’economia catalana creix un 2,6% a Catalunya segons la memòria que ha presentat el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC). Això suposa que el PIB és superior al de la zona Euro (0,5%), en part gràcies al fet que el nombre de persones ocupades s’eleva al 3,9%.

Toni Mora, president de l’òrgan consultiu del Govern de la Generalitat ha comentat a l’espai de l’Entrevista de l’Informatiu que “aquestes són xifres que impulsen una economia i una societat, però que hem de començar a analitzar com realment impacten a la vida i al dia a dia de les persones”.

I és que, l’economia funciona bé, però això no sempre es trasllada a la població. Segons l’informe, els nivells de pobresa disminueixen poc i els nivells d’exclusió social són força alts a la infància i l’adolescència.

En aquest sentit, des de el CTESC, Toni Mora demana “polítiques que s’apliquin sobre les famílies, d’impuls públic i de col·laboració público-privada, però des de l’àmbit de l’educació i de la protecció social”.

Un dels aspectes a millorar és l’accés a l’habitatge, ja que per exemple, molts joves veuen com no poden arribar a tenir una propietat comprada o en lloguer i acaben compartint pis. Toni Mora, ha explicat que les administracions públiques han de fer “créixer el parc social de l’habitatge, que es regulin determinades innovacions negatives i pensar en les persones joves que necessiten crear projectes emancipatoris i les persones grans que necessiten cobertura social”.

Pel que fa a l’educació, és necessari “més voluntat d’acord. Des de la Generalitat s’està llegint bé la necessitat del diàleg social i de la concertació en aquest àmbit, impulsar un pacte per l’educació a Catalunya és molt necessari”, ha afegit el president del CTESC.