El mes de setembre es tanca amb un total d’11. 847 persones en situació d’atur a la ciutat, el que suposa 54 persones menys que el mes anterior. Actualment,  la taxa a la ciutat se situa en el 9,39%, una tendència a la baixa que s’ha mantingut des del primer semestre de l’any.

Pel que fa a les dades de Catalunya, s’ha registrat la xifra més baixa en atur en un mes de setembre des de 2007 amb 335.432 persones, després de la reducció de 3.440 persones, gràcies sobretot al sector de serveis i la industria.

Al conjunt de l’Estat, però, l’atur ha augmentat al setembre en un 0,73%, segons dades publicades avui pel Ministeri de Treball.