L’Autoritat del Transport Metropolità, d’acord amb les administracions del Consorci, allarga la caducitat dels títols adquirits el 2023 fins al 29 de febrer del 2024 en lloc del 15 de gener com era fins ara. La decisió es pren com a resposta als canvis significatius que s’estan implementant en el sistema de bitlletatge.

La intenció és que la ciutadania disposi d’un temps addicional per adaptar-se en la transició actual dels títols de transport integrats amb banda magnètica a T-mobilitat recarregable i sense contacte i mitigar la inquietud que la data original del 15 de gener podria generar.

A més a més, s’hi suma el fet que les administracions consorciades en el si de l’ATM estan pendents de conèixer encara les característiques reals de l’anunci fet pel Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre aplicar la gratuïtat per a determinats perfils de persones usuàries. 

Aquesta modificació de la caducitat, que es publicarà properament al DOGC, és aplicable als títols de transport integrats de l’ATM de Barcelona així com a la targeta T-4. Per la seva banda, la targeta T-16 i la targeta T-verda mantenen la seva pròpia caducitat.