L’Hospital Universitari de Bellvitge, juntament amb l’IDIBELL (Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge) i els CAP de l’Atenció Primària Metropolitana Sud han constatat que la implementació de programes multidisciplinaris que integren l’atenció primària i hospitalària comporta beneficis en els pacients amb insuficiència cardíaca, independentment del seu nivell socioeconòmic.

La conclusió és fruit d’un estudi en què s’han analitzat els casos de 77.500 persones amb insuficiència cardíaca donades d’alta a Catalunya entre 2015 i 2019. La investigació ha consistit en comparar pacients tractats en les diverses àrees assistencials de Catalunya amb els de la UMICO, la Unitat Multidisciplinària d’Insuficiència Cardíaca Comunitària de l’Hospital de Bellvitge, que integra i coordina els recursos hospitalaris i de primària per controlar millor la malaltia i reduir els reingressos

L’estudi mostra una reducció de la mortalitat en els nivells baix i molt baix dels pacients tractats per la UMICA si es compara amb els de la resta del territori. La mateixa tendència a la baixa s’observa en el risc de mort, que és menor entre les persones dels estrats alt o molt alt.

En aquest sentit, el Dr. Josep Comín, cap de l’Àrea de Malalties del Cor de l’Hospital de Bellvitge i investigador principal del grup BIO-HEART de l’IDIBELL, explica que “amb aquest estudi hem demostrat, d’una banda, que les desigualtats socioeconòmiques són un predictor de l’evolució de pacients amb insuficiència cardíaca. De l’altra, que la implementació d’un programa d’abordatge de la insuficiència cardíaca basat en un model en què recursos hospitalaris i d’atenció primària s’integren optimitza el control de la malaltia, independentment de la situació socioeconòmica de cada persona”.

A més, durant el període de consolidació de la UMICO (entre el 2018 i el 2019), s’ha registrat una reducció dels reingressos i de les morts relacionades directament amb la insuficiència cardíaca en relació a la resta de pacients catalans.