Els representants de l’AMPA i de les famílies al Consell Escolar de l’Institut Bisbe Berenguer han realitzat una enquesta a les famílies per conèixer quina era la seva posició en relació a l’ús del mòbil a l’institut. L’ Institut Bisbe Berenguer és un dels centres de L’Hospitalet que prohibeix el mòbil sota sostre, però sí que el permet a l’hora del pati. L’AMPA volia saber si aquesta normativa s’havia de mantenir.

El 55% de les famílies enquestades estan a favor de permetre els mòbils al pati i al 78% els hi sembla bé que els fills portin el mòbil a les sortides. La majoria de les famílies són partidàries d’una política que eduqui sobre el bon ús de les tecnologies i l’autoresponsabilitat, en lloc de la seva prohibició. Les famílies consideren també que els dispositius mòbils són eines útils per estar en contacte en situacions d’emergència i per realitzar activitats pedagògiques.  Opinen que el problema no és el seu ús, sinó l’addicció que pateixen molts adolescents a la pantalla.

Algunes famílies consideren que els mòbils als centres escolars són una distracció pels alumnes i dificulten la interacció entre els companys. Per controlar el seu ús el 56% proposa mesures de prevenció, com per exemple, recollir els mòbils a primera hora fins que els docents ho trobin convenient. “Cada cop hi ha més estudis que indiquen que hi ha menys bullying i més rendiment acadèmic als instituts sense mòbils ” comenta la Roser Rodríguez, representant AMPA Institut Bisbe Berenguer.

Des de l’institut confirmen que el Comitè de Direcció del centre ha comentat els resultats de l’enquesta i ha decidit fer una campanya intensiva per reforçar la no utilització del mòbil dins de l’àmbit lectiu. Estan a l’espera de rebre noves recomanacions del Departament d’Educació sobre la regulació del mòbil d’acord amb les aportacions del Consell Escolar de Catalunya.