L’AMB ha impulsat el Pla estratègic d’accessibilitat del Bus metropolità que marca l’estratègia i les línies de treball i projectes per millorar l’accessibilitat al servei dels propers quatre anys en el mandat 2023-2027.

L’objectiu principal és seguir millorant l’accessibilitat i la inclusivitat per a totes les persones al servei del Bus metropolità amb independència de les característiques pròpies de cadascuna i atenent a la diversitat social. Aquest servei és un dels eixos vertebradors del transport públic de la metròpoli de Barcelona.

El pla vol potenciar la gestió de l’accessibilitat des de l’AMB més transversal amb més capacitat de control i seguiment. Es vol incrementar les tecnologies de la informació en el viatge per un Bus metropolità més inclusiu i accessible. Actuar en la millora de l’accés de les parades del servei del Bus metropolità.

També es vol millorar la informació que reben tant els usuaris del transport públic com les persones dedicades a l’accessibilitat del Bus metropolità i les condicions de viatge i apoderar tots els usuaris per fer un ús segur i agradable del servei d’autobús metropolità.

Hi haurà una prova pilot amb la instal•lació d’un sistema de bucle inductiu. Aquest dispositiu té un botó que sempre que el vehicle estigui adaptat, permet aïllar el soroll ambient de l’entorn i facilitar a les persones amb problemes auditius sentir millor els missatges del Bus. Una altra prova pilot serà la incorporació del Braille en la informació essencial a la parada de l’autobús que facilitarà l’accés a aquesta a les persones invidents.

Una de les altres grans línies de treball que recull el nou pla de l’AMB és la millora d’algunes parades de bus de la metròpoli per fer-les més accessibles i millorar la zona d’espera dels usuaris. Dues parades de referència que ja han estat renovades són a L’Hospitalet i Esplugues.

Una és la parada Hospital de Bellvitge per on passen 14 línies de Bus metropolità i més de 1.280 usuaris diaris. L’altra és la parada de la plaça d’Esplugues per on passen 3 línies de Bus i més de 300 usuaris diaris. Aquesta línia de treball també té en compte el rebliment d’escocells d’arbres per millorar l’accessibilitat a les parades.

Dea de l’AMB es vol doblar el nombre de parades adaptades a l’Àrea Metropolitana de Barcelona en els propers 4 anys i es passarà de les 1.216 parades actuals a les 2.194 adaptades l’any 2027. I AMB també està instal•lant un nou model de marquesina, amb un nou disseny més accessible i amb més il•luminació. Aquest model té menys suports verticals la qual cosa facilita l’accés.