El Ple ha donat suport unànime a la moció presentada per LHECP-C que demana a l’equip de govern l’elaboració i la implantació d’un pla de refugis climàtics a la ciutat.

El portaveu dels Comuns, Manuel Domínguez, ha argumentat que “la sobremortalitat relacionada amb l’increment de la temperatura ha pujat un 30% en els darrers 20 anys. Ho confirmen darreres dades d’avui mateix de la comunitat científica. Aquí es tracta de si volem prendre mesures per evitar aquesta sobremortalitat que especialment s’agreuja en el cas de població més vulnerable, o no volem fer res”.

De la seva banda, el regidor socialista David Gómez, responsable de l’àrea de Manteniment i Serveis ha explicat que des de L’Hospitalet ja s’hi està treballant amb els plans en vigor. “El Pla director del verd urbà; el Pla local d’adaptació al canvi climàtic i el Pla de transició energètica contemplen la creació de boscos urbans anomenats ara refugis climàtics”, ha afirmat. L’objectiu sobre el qual pivoten els tres plans, ha dit, és reduir el CO2 amb diferents branques d’actuació en l’àmbit de la mobilitat, la reducció de residus i el verd urbà. “En això últim tenim previst la creació de 56 zones com a refugis climàtics distribuïdes per tota la ciutat -una cada 300 metres- i ja portem fetes 18. Altres 18 es troben en fase de consolidació i en altres 20 estem avançant en els projectes com en el cas de General Prim, a on ara no podem plantar, però ja estem canalitzant i urbanitzant serveis”.

Segons Domínguez, “no diem que no s’estiguin fent coses, però els refugis climàtics han d’incloure ombra natural, gespa i aigua per donar humitat. Aquestes característiques no estan recollides en els plans aprovats.

David Gómez, però, ha insistit que sí s’està treballant per dotar la ciutat d’una xarxa de 56 refugis amb ombra natural, gespa i aigua.

A més ha anunciat que “estem a punt de treure el primer paquet d’ombres permeables per als jocs infantils”. I ha fet balanç de la situació. “A L’H tenim 145 zones de joc infantils. L’objectiu és que el 60% de l’espai de cada una tingui ombra. Ara per ara 53 no arriben al 40% d’ombra i 38 d’aquests requereixen d’una prioritat alta d’intervenció perquè hi ha una gran utilitat per part del veïnat més petit”.

Altres mocions aprovades

A iniciativa del PSC i promoguda per l’Associació de Diabetis de Catalunya, ha tingut el suport unànime del Ple la petició als departaments d’Educació i de Salut de dotar dels recursos necessaris els centres educatius de Catalunya perquè disposin de personal format per a l’acompanyament a infants amb diabetis mellitus de tipus 1.

A proposta d’ERC+EUiA, han tirat endavant tres mocions: la primera, per a la recuperació i l’ampliació dels patis oberts, que ofereixen alternatives d’oci als infants, així com l’increment de la vigilància dels equipaments educatius fora de l’horari i el calendari escolar.

La segona, per a la millora del parc de la Remunta i el seu entorn, la qual consisteix a valorar l’obertura d’un establiment de restauració, promoure la realització d’activitats d’oci i rehabilitar els edificis que queden pendents per destinar-los a equipaments.

I, finalment, la tercera, per combatre l’infrahabitatge: el text demana a l’Ajuntament que revisi d’ofici les llicències d’obra quan es tingui sospita d’irregularitats i que es creï un registre de locals i baixos dels quals s’estigui fent ús com a habitatges.

Així mateix, han estat aprovades dues mocions a proposta del PP: la primera, per reclamar un major compromís de la Generalitat amb la ciutat, amb l’increment de les partides destinades a millorar l’educació, la sanitat, l’habitatge social, la seguretat i els temes socials; i la segona, per unanimitat, per demanar la instal·lació d’urinaris públics en diferents punts de la ciutat a través dels consells de districte.

Dotació econòmica per a la reforma de l’EMMCA

El Ple municipal ha aprovat una dotació econòmica d’un milió d’euros per a la contractació d’una cinquantena de persones en situació d’atur durant la segona meitat de 2024 i per a la inspecció i l’actualització del cens de guals de la ciutat i de locals de planta baixa tant siguin d’ús comercial com habitatge.

També ha tingut llum verda destinar 1,2 milions d’euros per a diferents projectes, com ara les obres de reforç i reparació estructural de l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts (EMMCA); el pla de seguretat i salut del projecte executiu de la nova Escola Paco Candel; el projecte de recondicionament de les instal·lacions d’aigua no potable, i la segona fase del projecte de reforç i millora de l’enllumenat públic.

Totes aquestes dotacions econòmiques són possibles gràcies a operacions de modificació de crèdit del pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2024 a partir de romanents de Tresoreria del 2023.

Assistència al Ple i vot per via telemàtica

Tots els grups han donat suport unànime a la modificació del reglament orgànic del Ple municipal per facilitar que puguin assistir al Ple i exercir-hi el dret a vot telemàticament les dones electes que estiguin embarassades o bé regidors i regidores amb permís de maternitat i paternitat o en situació d’hospitalització. Es dona la circumstància que a l’actualitat una de les regidores del grup socialista està embarassada. Segons la regidora d’Igualtat i Feminismes, Laura Garcia Manota, aquest canvi és clau per avançar en la igualtat. “És una acció de justícia per a les dones”, va dir.