El Ple municipal ha donat compte durant la sessió ordinària de març de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2023, que s’ha saldat amb un romanent de tresoreria de 37,5 M€. Aquest import es destinarà a despeses no recurrents, al pagament de proveïdors i amortitzar deute.

Quant als ingressos, s’han liquidat 321,1 M€, 62 milions més que els pressupostats inicialment, a causa principalment de les aportacions que ha rebut l’Ajuntament d’altres administracions, com fons europeus.

Pel que fa a la despesa, s’han executat finalment 279,1 milions d’euros, 21 milions més dels pressupostats.

El regidor d’Hisenda i portaveu socialista, Francesc J, Belver, ha destacat que tots els indicadors financers de l’Ajuntament apunten a la bona salut de les arques municipals. El pagament a proveïdors es fa en una mitjana de 19 dies molt per sota dels 30 fixats per llei; i l’endeutament se situa en el 26,3% dels ingressos corrents (el límit legal és el 75%). Aquestes dades “constaten la bona gestió econòmic-financera del govern municipal i garanteixen la sostenibilitat de les finances municipals i asseguren la capacitat inversora de futur”, ha dit.

Francesc Belver (PSC)

El debat polític

Davant aquests comptes sanejats, el portaveu d’ERC-EUiA, Jaume Graells, ha plantejat que l’Ajuntament hauria d’augmentar el nivell d’endeutament “sense passar-nos” perquè té marge i invertir més en serveis com per exemple les escoles bressol.

Per part del PP la portaveu Sonia Esplugas, ha criticat que davant d’uns comptes sanejats calgui pujar impostos. “El PSC diu que fa una bona gestió pressupostària quan no és capaç de fer un pressupost real que doni respostes a la gent”.

El portaveu de VOX, Francisco González, ha recordat que la recuperació de les regles fiscals dictades per Europa obligarà l’Ajuntament a destinar el romanent per eixugar deute i ha criticat que es recorri a modificacions de crèdit massa vegades.

Francisco González (VOX)

En el mateix sentit, la regidora de LHECP Núria Lozano ha tornat a criticar “l’abús” que fa l’equip de govern d’aquestes modificacions de crèdit. Segons opina, aquesta pràctica explica les diferències entre els pressupostos que s’aproven inicialment i els comptes que s’acaben liquidant. “Aquesta pràctica un cop acabada l’època pandèmica no té cabuda”, ha dit.

Núria Lozano (LHECP)

Famílies d’escoles bressol prenent la paraula

Representants de les famílies de les cinc escoles bressos que resten pendents de ser integrades a la xarxa de llars d’infants municipals han pres la paraula durant el Ple per instar l’equip de govern a “complir amb els compromisos adquirits”.

Diego Segastián

Segons Diego Segastián, de la bressol La Guagua, “demanem que aquests centres siguin municipalitzats el curs 2024/2025; que es compensi a les famílies pel retard acumulat i que mentre no es completi el procés les quotes que paguen siguin les mateixes que les públiques”.

El regidor d’Educació, David Quirós, ha dit que el 2 d’abril mantindrà una reunió amb les famílies i els explicarà en quin punt està el procés. Una tramitació que ha reconegut és complexa tot i que s’està treballant per tenir-ho culminat el curs 2025/26. “Mai vaig dir que el procés estaria acabat l’any 2023. I som molt conscients de la manca de places de 0-3 a la ciutat2, ha dit.

L’alcaldessa ha tancat el debat expressant la voluntat de l’equip de govern per fer realitat l’abans possible aquesta municipalització.

Tots els grups de l’oposició han donat suport a la reivindicació de les famílies i han criticat l’equip de govern per avançar en aquest procés que es va anunciar l’anterior mandat.

Suport al comerç local

L’apartat de mocions ha començat amb l’aprovació per unanimitat de dues mocions presentades per ERC+EUiA. La primera demana a l’Ajuntament que realitzi un estudi, amb la participació de les associacions de comerciants, sobre l’estat i les necessitats del comerç a la ciutat, per barris i tipologies.

Jaume Graells (ERC+EUiA)

La segona moció demana la tramitació urgent per part de l’Ajuntament de la documentació necessària per a la cessió dels solars per iniciar les obres dels instituts escola Puig i Gairalt i Pere Lliscart. El regidor d’Hisenda i Urbanisme, Francesc J, Belver, ha dit que la cessió del solar del Pere Lliscart s’aprovarà per Junta de Govern les pròximes setmanes

Més aules d’estudi

També s’han aprovat dues propostes a iniciativa del PP. La primera —aprovada per unanimitat— sol·licita habilitar en espais municipals aules d’estudi en èpoques d’exàmens als barris de Santa Eulàlia i Granvia Sud i Bellvitge i Gornal. David Quirós ha anunciat que s’està treballant per habilitar aules d’estudis en els districtes III, V i VI aprofitant espais de la ciutat, mentre que es completa el projecte marc per actualitzar aquests serveis amb els requeriments que avui demanen els estudiants.

Sonia Esplugas (PP)

La segona moció del PP aprovada demana a la Generalitat de Catalunya —en el moment que es constitueixi— la reforma estructural i organitzativa de l’Hospital General de L’Hospitalet.

Per problemes tècnics el ple s’ha suspès abans de finalitzar l’ordre del dia. Les 7 mocions pendents i els precs i preguntes seran tractats segons han decidit els portaveus en la propera sessió extraordinària del 15 d’abril.