L’Ajuntament ha reforçar aquest any la neteja i el manteniment de l’espai públic de la ciutat. La primera actuació intensiva s’ha fet durant dos mesos en diferents zones d’una vintena de carrers dels barris de Pubilla Cases i Can Serra, on s’han dut terme al voltant de 1.300 accions en quatre àmbits: neteja, obres de manteniment, verd urbà, àrees de jocs infantils  i espais d’esbarjo per a gossos, i petit manteniment.

Aquest esforç respon a la necessitat de millorar les condicions de les zones de L’Hospitalet on es registra un nombre més gran d’incidències a l’espai públic, generades per les queixes del veïnat mitjançant l’app L’H Ben Fet o altres Canals i per les inspeccions municipals, i constatades per districtes.

Des del mes de gener s’han fet al districte V tasques de neteja intensiva de calçades i voreres en una vintena d’espais de diversos carrers; s’han netejat de grafits una trentena de façanes —a més d’elements del mobiliari urbà amb tags, una vintena de voreres amb taques al paviment i 68 escocells amb herbes i brutícia, i s’ha retirat la publicitat enganxada en 349 fanals i altres elements de l’espai públic.

S’hi han fet també 10 treballs de millora de paviments de voreres i 6 d’asfaltatge de calçades per reparar zones enfonsades i en mal estat; 75 de reposició de panots i 370 de substitució i pintura de fites; 55 de reparació i pintura de bancs, i 91 de murets i baranes; 101 de pintura de fanals i semàfors; 37 de papereres, i 34 d’armaris.

A més, entre d’altres, s’hi han fet 17 actuacions a l’enllumenat públic amb reparacions i canvis de lluminàries i columnes, i tasques de millora a la senyalització viària, fonts, jardineres i elements de les àrees de jocs infantils.

Intervenció integral

En l’àmbit de la neteja viària, les tasques de reforç previstes per a aquest any inclouen accions de neteja a fons de voreres i calçades, recollida de mobles i estris vells llençats als contenidors, neteja de les ubicacions dels contenidors, reparació o reposició de contenidors, eliminació dels grafits de les façanes dels immobles (amb permís previ de les comunitats) i del mobiliari urbà, i revisió de l’estat de les papereres i reposició.

Les obres de manteniment inclouen la reparació de calçades (asfaltat) i voreres, el repintat de la senyalització horitzontal, la reparació de la senyalització vertical i la reparació de semàfors.

En l’àmbit del verd urbà, de les àrees de jocs infantils i dels espais d’esbarjo per a gossos, es fan accions de neteja dels escocells de l’arbrat viari; revisió, arranjament i pintura de les fonts; revisió i pintura de les jardineres i cura de les plantes; revisió de les àrees de jocs infantils amb reparació i pintura de tanques, jocs i paviment, i neteja amb rastellat d’àrids a les zones infantils i d’esbarjo per a gossos, entre altres actuacions.