L’Ajuntament de L’Hospitalet ha anunciat que ha tret a licitació el contracte del servei de neteja per al període 2025-2035. L’H invertirà 435,4 milions d’euros en els pròxims deu anys en aquest contracte de neteja, una quantitat que suposa un augment considerable en relació al que es destinava fins ara.

Així doncs, la nova contracta destinarà 43,5 milions d’euros l’any a neteja i recollida d’escombraries davant els 28,6 milions de la contracta anterior, amb un increment de 14,9 milions l’any, és a dir un 52,24% més.

Novetats

  • Es renovarà íntegrament la flota de 130 vehicles del parc mòbil del servei. Es prioritza que els vehicles utilitzin combustibles no contaminants.
  • Renovació dels 4.200 contenidors de residus de les cinc fraccions (rebuig, orgànica, envasos lleugers, paper i cartó, i vidre) als quals s’afegirà, en alguns punts de la ciutat, un contenidor per a tèxtil.
  • El contenidor blau de paper serà majoritàriament metàl·lic per evitar el risc d’incendi i els actes vandàlics.
  • S’instal·laran minicontenidors  en les parades de  les deixalleries mòbils per facilitar el reciclatge per part de les persones usuàries.
  • Es potenciarà la recollida del tèxtil amb contenidors ubicats principalment a equipaments i també a l’espai públic, per mitjà d’un projecte d’integració social.
  • Servei porta a porta per al comerç en algunes zones de la ciutat.
  • S’introdueixen millores tecnològiques per al seguiment i per a la millora del servei.

Entre altres objectius, l’Ajuntament vol millorar l’estat de la neteja de l’espai públic, potenciar la recollida selectiva en qualitat i en quantitat i disposar d’una ciutat neta potenciant la corresponsabilitat de la ciutadania.

Servei de neteja viària

En el servei de neteja viària, a més de l’actual escombrada manual general i a la zona industrial, es potenciarà la neteja amb aigua. També s’actuarà amb noves màquines hidronetejadores als llocs amb més brutícia, es mantindrà l’aiguabatre a carrers i places, i s’ampliarà la freqüència de la neteja amb aigua a l’exterior i l’interior dels contenidors i les seves ubicacions. L’aigua utilitzada continuarà sent no potable.

Pel que fa a la neteja del clavegueram, se cerca un servei més eficient amb la implantació d’un nou sistema intel·ligent que millorarà la presa de decisions sobre les accions de neteja i les actuacions de reparació a la xarxa.

Objectiu, més neteja i més sostenible

La nova contracta de neteja s’insereix en l’objectiu de la millora contínua de la qualitat del servei públic, fixa mecanismes de control de la prestació del servei i està en línia amb els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) en aspectes com l’eficiència energètica i hídrica; la reutilització dels residus; la reducció de la petjada de carboni i l’estalvi de recursos naturals; la innovació tecnològica; la seguretat i salut laboral; la igualtat d’oportunitats i la inclusió social, i el subministrament de serveis sostenibles a la ciutat.