L’Institut Can Vilumara ofereix aquest curs un nou cicle de grau mig de cures d’infermeria. Aquest cicle, juntament amb el PFI d’auxiliar de reparació de carrosseria de vehicles que imparteix l‘Institut Pedraforca, són de les poques novetats per aquest curs pel que fa a la formació professional a L’Hospitalet.

El grau mig de cures auxiliars d’infermeria compleix una de les principals característiques de la nova formació professional: està pensada per cobrir les necessitats del mercat laboral. Quan d’aquí a un any, l’alumnat acabi la formació a l’Institut Can Vilumara, la majoria sortiran amb feina.

“És un cicle amb moltíssima demanda. I té una gran demanda perquè hi ha un alt índex d’inserció laboral” explica el cap d’estudis de l’FP de l’Institut Can Vilumara, l’Albert Vílchez. “Ara iniciem un cicle nou i això presenta dificultats. Ara estem buscant empreses perquè els alumnes facin pràctiques i així que es puguin quedar” detalla Vílchez.

Amb cures auxiliars d’infermeria, l’Institut Can Vilumara obre una nova branca d’estudis en l’àmbit de la salut, que fins ara no oferia. Han omplert les trenta-cinc places que hi havia. Aquesta, juntament amb el PFI d’auxiliar de reparació de carrosseria de vehicles al Pedraforca, són les úniques novetats pel que fa a la formació professional a L’Hospitalet per aquest curs. Des de l’equip de govern, reivindiquen a la Generalitat que ampliïn l’oferta educativa de l’FP a la ciutat.

“El que demanem al Departament d’Educació és una implicació al territori i identificar quines són les necessitats” reclama el tinent d’alcaldia de Serveis a les Persones, David Quirós. “L’Ajuntament tenim clar que en l’àmbit de l’audiovisual, de la cultura, de la industria cultural, de la sanitat, són àmbits que s’estan desenvolupant a la ciutat i que s’haurien d’enfortir amb aquests cicles formatius” destaca Quirós.

Actualment a L’Hospitalet, s’ofereixen unes setanta-cinc de titulacions de formació professional de 17 famílies professionals. Estan repartides entre disset centres educatius entre públics, concertats i privats.