El tinent d’alcalde Cristian Alcázar ha indicat que el consistori assumirà la reparació de la façana afectada pels desperfectes de l’execució de l’obra gràcies al Pla de xoc de la Diputació de Barcelona per fer actuacions a les escoles. Les famílies reclamen millores en el manteniment del centre educatiu i més finançament per un projecte de patí.

L’escola Prat de la Manta, al barri de Santa Eulàlia, reclama la reparació dels seus espais exteriors. Amb la pandèmia van haver de disminuir l’aforament del patí principal i alguns cursos utilitzaven dos jardinets per poder sortir al descans.
 
El curs passat van caure unes rajoles de la façana d’aquests jardinets. L’Ajuntament va instal·lar unes tanques de seguretat a l’espera que l’administració arregli els desperfectes. “Els infants es van quedar sense patí perquè van caure les peces de la paret i era insegur”, explica Fermín Chivite, secretari de l’escola. “El primer que cal fer és arreglar el tema de la façana, és un tema de seguretat. Va ser una sort increïble que quan va caure la peça d’uns 30 o 40 quilos no va agafar a ningú”, assegura Òscar Caballero, membre AFA.
 
L’escola també reivindica que fa una dècada que demanen finançament per dur a terme un projecte de reforma del patí principal. Volen reduir la pista esportiva i més espais d’ombra. “El projecte de reconvertir el patí i que els nens i nenes se’l facin seu és un tema que ens preocupa perquè a l’escola li donem una importància brutal al patí, és un espai més de treball”, indica Chivite. Marta Vallejo, membre de LaFundició, ha treballat amb els estudiants el projecte i destaca la necessitat de “vegetació en l’espai”.
 
Els pares i mares demanen més recursos a Ensenyament i un millor manteniment del centre. “Arrel de la Covid vam perdre l’aula d’informàtica i l’aula de música i mai hem tingut cap aportació per part de l’administració. A nivell de manteniment també són les famílies les que es mobilitzen”, indica Caballero.
 
Les famílies lamenten que no s’hagi arreglat la façana més d’un any després i seguiran insistint en la necessitat millorar el patí perquè el puguin gaudir els més de 250 alumnes de l’escola.
 
L’Ajuntament assumirà la reparació de la façana
 
El tinent d’alcalde Cristian Alcázar ha indicat que el consistori assumirà la reparació de la façana afectada pels desperfectes de l’execució de l’obra gràcies al Pla de xoc de la Diputació de Barcelona per fer actuacions a les escoles.
 
Des del govern local recorden que l’Ajuntament té competències sobre el manteniment de les escoles, però en obres i actuacions a petita escala, que tenen a veure amb l’activitat quotidiana. I esmenten que a l’escola Prat de la Manta s’han fet millores en els lavabos, en els sorrals del pati i en les canalitzacions exteriors de recollida d’aigua. Obres de més envergadura serien responsabilitat de la Generalitat.