La Unitat Genètica Clínica de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB) és un projecte que forma part del projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial II. Està centrada en l’atenció d’individus amb malalties hereditàries o amb la sospita de desenvolupar-les, així com en l’estudi dels familiars en risc, la consulta d’Assessorament Genètic resulta essencial per a la gestió emocional i la presa de decisions mèdiques, socials i vitals relacionades amb aquestes malalties.

En els darrers mesos ha aconseguit ampliar els recursos humans i l’activitat assistencial amb un equip format per dues assessores genètiques acreditades pel European Board of Medical Genetics (EBMG).

Col·laboradors

D’altra banda, aquesta unitat també col·labora amb el Grup de Malalties Minoritàries i la Unitat Genètica Molecular de l’hospital, el que permet avançar en el diagnòstic, seguiment i tractament de malalties minoritàries.

També  s’han establert sinergies transversals amb facultatius especialistes d’altres serveis de l’Hospital de Bellvitge per al diagnòstic, seguiment i tractament de diverses malalties genètiques com les distròfies de retina, malalties neurològiques, renals, pulmonars i cardíaques, entre altres.

Durant el primer any, la Unitat Genètica Clínica va atendre a 320 persones. Després de gairebé 3 anys, el número de persones ateses s’ha seguit incrementant considerablement fins arribar a les 1.000 persones ateses fins ara.