A partir del proper dimarts, 28 de novembre, els títols T-usual, T-casual, T-grup i T-familiar es deixaran de vendre progressivament en format de cartró amb banda magnètica i només estaran disponibles amb la T-mobilitat.

El canvi principal es produirà de forma gradual a les màquines d’autovenda, que deixaran d’imprimir els bitllets antics amb banda magnètica i només els oferiran amb targetes T-mobilitat, recarregables i amb tecnologia sense contacte.

El procés de canvi de tipus de bitllets començarà el dia 28 però serà progressiu. És a dir, no totes les màquines de venda expediran les noves targetes T-mobilitat de cartró el primer dia. El nombre de màquines de metro, Rodalies, FGC i TRAM amb la nova tipologia de títols serà major dia a dia, fins que la transició sigui completa, a meitat del mes de desembre.

Pel que fa a les targetes de cartró antigues amb banda magnètica que ja han estat adquirides es podran seguir utilitzant fins que aquestes s’esgotin o fins la seva caducitat, fixada el proper 15 de gener, donat que les màquines de validació encara admetran aquest tipus de bitllets.

Els altres títols del sistema (bitllet senzill, títols socials de l’AMB -T-4-, títols propis dels operadors…) continuaran expedint-se amb cartró magnètic a les mateixes màquines d’autovenda, com fins ara.