En el Dia Internacional contra el Càncer de Mama, la Dra. Sonia Pernas cap de la Unitat del Càncer de Mama del Servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO ha estat la convidada de l’Espai de l’Entrevista de l’Informatiu de TV de L’Hospitalet.

La supervivència en aquest tipus de càncer està al voltant del 85-90% gràcies a la investigació i els coneixements dels diferents tumors. La Dra. Pernas ha explicat que “hi ha molts tipus de càncer de mama i es tracta d’una manera o una altra segons la seva extensió i intentem individualitzar tot evitant intoxicacions innecessàries”.

La quimioteràpia intel·ligent, tot un avenç

“Cada cop més anem a la quimioteràpia intel·ligent amb un anticòs que s’uneix amb una característica de la quimio que així és menys tòxica. Un tractament per entendre millor la biologia de cada tumor i evitar efectes secundaris indesitjables”, ha dit la Dra. Sonia Pernas qui ha afegit com “el tractament multidisciplinar és clau perquè es valora de forma conjunta al pacient per donar-li el millor tractament i sempre basat en evidències científiques”.

Des de l’ICO es repeteix, una vegada més, la importància de la mamografia com una eina de prevenció i detecció precoç de qualsevol tumor a la mama. Sonia Pernas ha explicat com “aquest càncer és multifactorial i l’edat, tenir fills tard, la menopausa massa aviat o tardana, l’alcohol, el tabac, l’obesitat o la mala alimentació en són factors que afavoreixen la seva aparició”.