Les qüestions que més preocupen als hospitalencs, segons el darrer baròmetre municipal, continuen sent la neteja i la seguretat.

Un 43,7% de la ciutadania considera que la inseguretat és el principal problema de L’Hospitalet, mentre que el 23,9% situa la neteja com a segona preocupació.

En l’àmbit familiar, el principal problema que afecta les famílies és la inseguretat ciutadana (28,5 %), seguida per la crisi econòmica (12,9 %), l’habitatge (10,2 %), la salut (8,7 %) i l’atur (8,6 %).

El primer tinent d’alcaldia, Francesc Belver, ha destacat com a positiu que l’atur hagi perdut posicions com a preocupació de les famílies aquest 2023 i ho valora com un indicador de la recuperació del mercat laboral.

Satisfacció de viure a L’Hospitalet

  • La majoria dels hospitalencs es manifesta molt (20,5 %) o bastant (42,3 %) satisfeta de viure a L’Hospitalet (62,8 %).
  • A més, un 65 % dels enquestats se sent molt (26,7 %) o bastant (38,3 %) identificat amb L’Hospitalet, i un 67,9 % considera que és una ciutat amb identitat pròpia.
  • El 67,9 % dels ciutadans estan molt o bastant satisfets de viure al seu barri, una xifra que supera en 6,5 punts el baròmetre del 2022.

Bones comunicacions

Pel que fa a l’evolució de la ciutat, les infraestructures i les comunicacions són l’aspecte més positiu, esmentat per un 15,8 % dels ciutadans, seguit, amb un percentatge similar, per la bona convivència i la gent (13,7 %), el transport públic (9 %) i la situació geogràfica (6,2 %).

Valoració dels serveis municipals

Tots els serveis municipals reben una valoració d’aprovat.

  • Així, els serveis més ben valorats són el servei de biblioteques i els mercats municipals, que pugen fins a un 7,4 i un 6,9, respectivament, per davant de l’oferta esportiva (6,6), la cultural i d’oci (6,5), la recollida d’escombraries (6,2), el manteniment de parcs i jardins (6), la Guàrdia Urbana (5,9) i la neteja dels carrers (5,4).
  • Per primera vegada s’ha preguntat en el Baròmetre per l’enllumenat públic i els serveis socials, que obtenen un 6,4 i un 6, respectivament.
  • La gestió de l’Ajuntament aprova, amb una valoració mitjana de 5,7.

La gestió de l’alcaldessa, aprovada

La valoració de l’alcaldessa Núria Marín també millora respecte al 2022. Rep una nota de 5,7 sobre 10 i és aprovada per una àmplia majoria dels enquestats (67,2%), 3,4 punts més que en el Baròmetre de 2022. 

El canvi climàtic i el conflicte Israel-Palestina, altres preocupacions

El 83,3 % dels ciutadans de L’Hospitalet diuen estar molt o bastant preocupats pel canvi climàtic. A la pregunta de quina administració està fent més en aquest aspecte, el 17,7 % considera que és el Govern d’Espanya, seguit dels ajuntaments (14,7 %).

Els ciutadans consideren que, entre les accions que ja impulsa l’Ajuntament de L’Hospitalet, algunes de les mesures que més ajuden a lluitar contra el canvi climàtic són la plantació de més arbrat (90,9 %) o la neteja de l’espai públic amb aigua no potable (88,7 %).

Un 89 % dels ciutadans disposen a casa d’algun sistema de refrigeració per mantenir una temperatura confortable quan fa calor, entre els quals l’aire condicionat és el més habitual. Respecte a la pregunta de quina és l’administració pública responsable que els centres educatius públics de L’Hospitalet disposin de sistemes de refrigeració, el 38 % dels ciutadans considera que és la Generalitat de Catalunya.

L’enquesta destaca un grau de preocupació elevat respecte al conflicte a Israel i Palestina: el 85 % dels ciutadans de L’Hospitalet diu estar molt o bastant preocupat.

Més de la meitat de la ciutadania es considera d’esquerres o centreesquerra

  • Pel que fa a la ideologia, el 53,1 % dels enquestats es consideren d’esquerra (37,9 %) o centreesquerra (15,2 %). En canvi, un 9,6 % són de centre; un 4,3 %, de centredreta, i un 8,1 %, de dreta. Un 10,8 % es declara apolític, i el 14,2 % no ho sap o no contesta.
  • En el cas del sentiment de pertinença, el Baròmetre reflecteix que el 44,8 % dels enquestats se sent tan espanyol com català. Pel que fa al sentiment catalanista, el nombre d’hospitalencs que se sent únicament català i més català que espanyol és del 21 %. I els hospitalencs que es consideren més espanyols que catalans o exclusivament espanyols se situen en un 21,8 %.

La realització de l’enquesta ha coincidit amb l’escenari de sequera a Catalunya i, per primera vegada, amb la coincidència de dos conflictes bèl·lics, a Ucraïna i a Israel i Palestina, que marquen el dia a dia dels ciutadans. En concret, es va realitzar entre el 16 i el 26 d’octubre de 2023, a 1.500 residents a la ciutat.

Consulta el Bàrometre Municipal 2023