La reforma del carrer Cobalt, eix del Districte Cultural ja està gairebé finalitzada, i quan finalitzi la sequera es completarà amb la plantació del nou arbrat. L’Ajuntament ha dut a terme aquesta remodelació urbanística per millorar-ne l’accessibilitat i l’ús ciutadà.

La transformació del carrer Cobalt ja és una realitat. Aquest carrer és un dels eixos principals del Districte Cultural de L’Hospitalet i des de fa uns anys hi conviuen empreses i naus industrials amb espais destinats a activitats artístiques i culturals.

“Al carrer Cobalt hem fet una obra que fa temps que teníem prevista, on pretenem reconfigurar la via, sense perdre el caràcter industrial i de generació d’activitat econòmica de la indústria tradicional i de la nova indústria, que hem volgut atraure aquests últims anys amb el projecte Districte Cultural”, explica David Gómez, tinent d’alcalde de manteniment i serveis.

La reforma urbanística de la via és integral, ja que arriba des del tram entre el carrer Rosalía de Castro i l’avinguda Fabregada. Aquesta remodelació del carrer Cobalt permet poder compatibilitzar l’activitat industrial i cultural que conviu en aquesta zona.

“Reconfigurem tot: l’asfalt, les voreres, il•luminació, arbrat, i amb això esperem donar resposta a tots els sectors que hi ha al carrer Cobalt, tant la indústria tradicional que demanava fa temps una millora de l’espai, com la cultural que requereix d’una tipologia d’espais diferents”, afirma David Gómez, tinent d’alcalde de manteniment i serveis.

Gran part de l’obra està gairebé finalitzada. S’ha remodelat l’asfalt i s’han ampliat les voreres, però donada la situació de sequera extrema encara no es poden plantar els arbres al carrer.

Una altra part important de la reforma del carrer Cobalt és la renovació de l’enllumenat públic, que passa a ser amb fanals alts de llums led. També s’automatitzarà la instal•lació de la via, incloent el sistema de reg, per tal que es converteixi en un carrer intel•ligent.

La previsió és finalitzar les obres entre setembre i octubre. En un futur es vol remodelar les zones properes a les vies del tren a l’espera de que es converteixi en el soterrament de les vies i permeti fer una reconfiguració de l’espai.