El Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària de setembre celebrada aquest dimecres ha donat llum verda de forma inicial a la proposta d’Ordenances fiscals per a l’exercici 2024. El dictamen ha comptat amb els vots a favor del PSC i d’Esquerra Republicana-Esquerra Unida i Alternativa, els vots en contra de Partit Popular i Vox i l’abstenció de L’Hospitalet en Comú Podem.

El projecte incrementa en un 3% el tipus general de l’impost sobre béns immobles (IBI) i en un 5% el tipus diferenciat que s’aplica a hotels, centres comercials i altres equipaments d’alt valor cadastral.

El primer tinent d’alcaldia, portaveu del PSC i responsable de l’àrea d’Hisenda, Francesc J. Belver, ha justificat que aquest increment és necessari davant la pujada de la despesa que afronta l’Ajuntament motivada per la inflació i l’encariment dels serveis de proveïdors i ha recordat que el mandat anterior no es va pujar cap impost. “El projecte d’ordenances fiscals garanteix mantenir els drets socials i els serveis a les persones, la seguretat i l’habitatge com a prioritats”, ha explicat el regidor.

El portaveu socialista ha explicat que s’han ampliat les bonificacions en el conjunt dels tributs. Per exemple, el descompte de l’IBI per aquells habitatges privats que es posen a disposició de la borsa de lloguer gestionada per l’Oficina municipal de l’Habitatge augmenta del 50% al 75%.

Belver ha mostrat satisfacció per les aportacions que la resta de grups municipals han fet a la proposta d’ordenances.

En aquest sentit, des d’ERC-EUiA, grup que ha votat a favor, el seu coportaveu Jaume Graells, ha argumentat el suport a aquesta proposta de tributs per evitar “ofegar les finances municipals” davant “la pujada de preus desbordant que també repercuteix sobre les arques municipals”. Graells ha dit que “tenim sentit de la responsabilitat i volem fer una oposició constructiva” i ha valorat les aportacions del seu grup per “dotar de consciència social aquestes ordenances”.

Els grups PP i Vox han coincidit en rebutjar la proposta d’ordenances. La portaveu popular Sonia Esplugas s’ha mostrat decebuda perquè “la pèrdua de la majoria absoluta del PSC” en el mandat actual “no ha revertit” en una baixada de l’IBI. “Una vegada han salvat els mobles després de les eleccions, a la primera augmenten un 3%” i ha desconfiat que aquesta pujada suposi “millores en els serveis”.

Per part de Vox, el portaveu, Francisco González, ha qualificat l’augment de l’IBI com “espoli als ciutadans” i ha qüestionat el per què de la mesura: “Per anar a parar a partides de polítiques d’igualtat o LGTBI o al Districte Cultural? Són dos exemples de despesa sumptuària”, ha dit.

El grup de L’HECP s’ha abstingut a l’espera de veure recollides propostes seves en la versió que es dugui a aprovació definitiva. La regidora Núria Lozano ha explicat que proposem un model alternatiu d’ordenances que ens condueixi a un model de ciutat més sostenible. Lozano també ha dit que “trobem a faltar més mecanismes per avançar en la tarificació social dels impostos”.

Els tributs del 2024

Tot i l’augment del 3% de l’IBI general, es mantenen les bonificacions en vigor per a famílies nombroses, habitatges de protecció oficial i instal·lació de sistemes d’energia provinent del sol, entre d’altres. I se n’hi afegeixen de noves, com ara la bonificació del 25% de la quota de l’impost per a habitatges destinats a lloguer amb renda limitada que tinguin la qualificació de protecció oficial i que siguin propietat d’una administració pública, organisme o entitat vinculada o dependent.

Segons els càlculs que dona l’Ajuntament en nota de premsa, l’increment del 3% de l’IBI suposarà un augment de menys de 20 euros en la quota anual per al 90% dels habitatges de la ciutat.

La resta d’impostos —l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), l’impost sobre activitats econòmiques (IAE) i l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO)— mantenen el tipus tributari existent.

Pel que fa als preus públics, el projecte proposa incrementar-los al voltant del 4% de mitjana, per tal d’adequar-los a un major grau de cobertura del cost real del servei. S’introdueixen tarifes especials ECO en la taxa per estacionament públic de vehicles i se suprimeixen bonificacions Covid.

Amb aquesta proposta d’ordenances fiscals, els ingressos municipals s’incrementaran en 5,3 milions d’euros.

Segons informa l’Ajuntament, L’Hospitalet es manté com un dels municipis amb menor pressió fiscal d’entre les ciutats de més de 50.000 habitants.