La plaça de la Bòbila serà objecte en els propers mesos d’una important remodelació urbanística, que afectarà també el tram més pròxim de l’avinguda de Severo Ochoa. L’actuació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, en col•laboració amb els ajuntaments de L’Hospitalet i Esplugues, té un pressupost de 3,12 milions d’euros i un termini d’execució previst d’un any.

L’actuació té com a eixos prioritaris la millora de l’accessibilitat, amb recorreguts que millorin la connexió dels diferents espais de la plaça; el foment de la sostenibilitat i el verd urbà, amb la plantació de nou arbrat i vegetació arbustiva en superfícies drenants i d’ombra, que creïn un refugi climàtic.

El projecte reordena la plaça de la Bòbila en tres nivells plans per facilitar les activitats d’ús ciutadà; naturalitza la zona amb més arbrat, vegetació i paviment tou de sauló; i amplia l’àrea de jocs infantils, entre altres actuacions per aconseguir un espai més amable, verd i sostenible, obert a la ciutadania i efectiu en la lluita contra l’emergència climàtica i a favor de la biodiversitat.

L’actuació també inclou la urbanització del tram pròxim de l’avinguda de Severo Ochoa, entre l’avinguda del Bosc i el carrer d’Amadeu Vives, que esdevindrà una rambla amb la vorera lateral ampliada i accessible i la plantació de nou arbrat.

El projecte afecta una superfície de més de 3.600 m2 a la banda hospitalenca de la plaça de la Bòbila i prop de 3.000 m2 a l’àmbit de l’avinguda de Severo Ochoa.

Un dels objectius destacats del projecte és actuar sobre el desnivell de la plaça i crear uns espais plans accessibles, mitjançant rampes de poc pendent, on es podran fer activitats diverses en tres nivells diferenciats.

La zona vinculada a la Biblioteca la Bòbila estarà totalment pavimentada, a causa del pas del metro a poca distància de la superfície i perquè hi pugui acollir activitats com espectacles i fires. El nivell intermedi, situat a la cota que comunica el carrer de la Maladeta amb el Mercat de Can Vidalet, tindrà un tractament més naturalitzat, amb sauló, sorra i una gran presència d’arbrat en un espai pensat per al lleure, i una àrea de jocs infantils ampliada de caràcter inclusiu. Mentre que el tercer nivell, pavimentat, afectarà els accessos al Centre d’Atenció Primària.

El projecte planteja un increment del verd urbà a l’espai, des del paviment a les zones d’estada, amb arbrat nou i vegetació arbustiva que generin ombra i condicions adequades per reduir l’efecte d’illa de calor i combatre l’emergència climàtica. A més, s’hi instal•larà una pèrgola al nivell pavimentat per crear espais d’ombra i confort, dotada amb plaques fotovoltaiques que generaran energia renovable.

Pel que fa a l’avinguda de Severo Ochoa, entre el carrer d’Amadeu Vives i l’avinguda del Bosc, s’hi actuarà per solucionar el desnivell entre les dues bandes de la via i aquest espai esdevindrà una rambla, com el tram de sota. Hi haurà un passeig central, amb arbres, parterres i espais d’ombra, i s’ampliarà la vorera lateral, que serà accessible i tindrà nou arbrat.