Els vehicles amb etiqueta groga, la de la lletra B, encara podran circular per la ZBE, la Zona de Baixes Emissions, i de velocitat limitada a 80 km/h, que inclou L’Hospitalet, fins a finals de 2027, un any més del que s’havia previst.

Els vehicles de motor dièsel, els més contaminants, podran continuar circulant, però amb una excepció. A partir del gener de 2026, no podran circular pels municipis de més de 50.000 habitants quan hi hagi avisos per contaminació de partícules NO2, una situació, però, que no s’ha donat mai.

Serà, en principi, a partir del gener 2028 quan ja només podran circular per la Zona de Baixes Emissions els vehicles que tinguin el distintiu d’etiqueta ambiental 0, Eco i C, a més dels vehicles autoritzats. I, per tant, a partir d’aquella data els vehicles amb etiqueta groga, B, ja no podran circular.

Es veuran afectats per aquesta mesura els vehicles de benzina matriculats fins al gener de l’any 2000 i els dièsel matriculats fins al gener de 2006. Les persones residents a la ZBE podran accedir al seu municipi fins a un màxim de 52 dies l’any. I els vehicles de distribució de mercaderies sense etiqueta tindran un termini de tres anys per adaptar-se a la norma. Igualment, s’han previst excepcions, com els serveis d’emergències i les persones amb discapacitat

Més d’una vintena de municipis catalans de més de 50.000 habitants, entre d’ells Barcelona, L’Hospitalet, Badalona i Terrassa, entre d’altres, superen alguns dels valors límit de qualitat de l’aire.

La previsió del Govern és aprovar per la via del decret aquest nou Pla de Qualitat de l’Aire. Horitzó 2027 entre el maig i el juny, un pla que estarà dotat amb prop de 22 milions d’euros. A banda del trànsit rodat, el pla també inclou mesures sobre planejaments urbanístics i activitat industrial.

Els municipis tindran marge de maniobra per adaptar el desplegament d’aquestes mesures. Així, podran establir un calendari més restrictiu, determinar períodes d’adaptació més curts i reduir el nombre màxim d’autoritzacions diàries, en funció de l’índex de contaminació de cada territori.