La matinada del dissabte 28 d’octubre al diumenge 29 quan les agulles del rellotge marquin les 3h de la matinada, s’hauran d’endarrerir fins a les 2h. La modificació horària que s’aplica a tots els països de la Unió Europea té l’objectiu d’ajustar la jornada laboral a les hores de llum natural.

Un dels efectes més immediats del canvi d’hora és que es farà de dia abans i es farà fosc una hora abans, per la qual cosa disposarem de menys temps de llum solar a la tarda. Els experts defensen que l’horari d’hivern permet una adequació millor entre la llum natural i el ritme d’activitat majoritari de la població.

A més, un altre dels arguments que aposta per aquest canvi seria l’estalvi energètic. Segons les dades de l’l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia l’estalvi energètic potencial que suposa aquest canvi d’hora és d’un 5% només a Espanya.

Fa uns anys que es debat sobre si aquests canvis d’horari són o no necessaris. Tot i així encara no s’ha arribat a cap acord i el Govern español i la unió Europea fa anys que estudien els efectes de suspendre el canvi d’hora i mantenir els rellotges durant tot l’any ja sigui amb l’horari d’hivern o d’estiu sense que s’hagi arribat a cap decisió concreta.