D’ara endavant, els equips d’atenció primària atendran directament les persones de les residències de gent gran, segons han acordat els departaments de Salut i Drets Socials de la Generalitat, que han argumentat que d’aquesta manera s’adoptarà un model d’assistència més integrat.

El principi que s’ha aplicat és que les residències són el domicili de la gent gran que hi viu i el seu àmbit sanitari de referència ha de ser l’atenció primària, com la resta de a població.

La Generalitat destinarà 15 milions a la incorporació de 117 metges i 130 professionals d’infermeria més. El desplegament d’aquesta mesura es farà al llarg d’un any, tot començant pels CAPs que tenen més càrrega assistencial amb pacients d’edat avançada que viuen a residències.

Els metges i metgesses d’atenció primària i comunitària assumiran de forma progressiva les funcions dels metges residencials. A banda d’això, als metges i metgesses que ja treballen a residències de gent gran se’ls hi oferirà la possibilitat d’incorporar-se als EAP, Equips d’Atenció Primària.

Pel que fa al personal d’infermeria d’atenció primària, les seves tasques inclouran tant l’atenció directa a les persones residents, com la coordinació amb els equips d’infermeria de les residències.

Actualment, a Catalunya hi ha 1.042 residències de gent gran, 951 residències i 91 llars-residència, que ofereixen prop de 61.500 places. Dels 376 equips d’atenció primària desplegats pel territori, el 84% ja té assignada una residència de gent gran a la seva àrea d’influència.

Segons dades facilitades pel Govern, les persones que viuen en residències de gent gran tenen una mitjana de 9 malalties cròniques, amb una prevalença del 57% de la demència, el 90% és de màxima complexitat clínica i pràcticament el 100% presenta un grau elevat de dependència.