La Generalitat de Catalunya ha acordat reorientar la seva política patrimonial, per tornar a ser majoritàriament propietària dels immobles que ocupa, i ha anunciat que instal·larà un edifici d’oficines al Districte Econòmic de L’Hospitalet, just al costat del futur “Pavelló Zero” de Fira Granvia.

Aquest nou projecte incorpora una torre d’oficines i serveis, la major part de la qual estarà ocupada per oficines de la Generalitat. La previsió és que les obres de l’edifici, que tindrà una superfície d’oficines de 25.000 m2, finalitzin l’any 2027.

Segons el Govern, amb aquest nou model de propietat, s’obtindran importants estalvis recurrents tant en costos directes (renda) com en costos indirectes (serveis i subministraments associats als immobles) que permetran recuperar la inversió realitzada en un termini de temps raonable que s’estima inferior als 10 anys en la majoria d’operacions, i generar estalvis a partir d’aquesta data que es podran dedicar a d’altres polítiques públiques.

L’objectiu és que l’any 2038 gairebé el 68% de les oficines estiguin en règim de propietat, una proporció lleugerament superior a la que hi havia el 2012.