La Comissió de Territori de Catalunya depenent de la Generalitat ha aprovat definitivament aquest dijous el Pla director urbanístic (PDU) Biopol-Granvia. Aquest PDU estableix les directrius urbanístiques per desenvolupar el BioClúster d’Innovació i Salut i transformar 95,86 hectàrees, el 8% del terme municipal de L’Hospitalet, ubicades al voltant dels hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals, el sud de la Granvia i el riu Llobregat.

A banda de generar els espais per atraure empreses biomèdiques i centres de recerca, el PDU contempla la consolidació del parc de Cal Trabal, la millora dels accessos al parc fluvial del Llobregat, i un nou eix viari al llarg de la Granvia entre la rambla de la Marina i el riu Llobregat. També el 53% de tot l’àmbit d’actuació es destinarà a zona verda i espais lliures no urbanitzats, és a dir, més de 500.000 m2.

Projecte de país d’alt impacte econòmic

Tant la Generalitat com l’Ajuntament de L’H i la resta d’agents impulsors del Biopol, argumenten que la transformació d’aquestes prop de 96 hectàrees de sòl per afavorir la implantació d’un nou pol d’activitat econòmica vinculat a la investigació, la recerca biomèdica i les ciències de la salut, és “un projecte estratègic per al país”. Així, vol afavorir la localització de noves empreses relacionades amb les tecnologies mèdiques, la biomedicina, la indústria farmacèutica i de serveis en un entorn privilegiat, a mig camí entre el port i l’aeroport de Barcelona, aprofitant les sinergies existents amb els centres sanitaris, docents i de recerca de referència internacional.

Integració de la xarxa verda

El projecte del BioClúster d’Innovació i Salut el lidera l’Ajuntament de L’Hospitalet i és compartit amb l’Hospital Universitari de Bellvitge; l’Institut Català d’Oncologia; la Universitat de Barcelona-Campus Bellvitge; l’Institut de Recerca Biomèdica de Bellvitge, i l’Hospital Sant Joan de Déu, a Esplugues de Llobregat. Les institucions que l’impulsen aspiren a que aquest clúster de recerca esdevingui el més important del sud d’Europa i tingui un fort impacte en el mercat laboral i en el PIB català.

Així s’estima que l’impacte econòmic per a Catalunya serà de més de 7.000 M€ en facturació; una contribució al PIB català de més de 4.500 M€, l’1,86 % del producte interior brut (PIB) anual de Catalunya, i la creació de gairebé 50.000 llocs de treball localitzats (30.000 directes i 18.000 indirectes).

Menys volumetria i edificacions per sota de la Granvia

El 12% del total del PDU, es destinarà a desenvolupar el clúster biomèdic per sota de la Granvia i al voltant del Duran i Reynals principalment. Aquí es preveuen 556.000 m2 de sostre edificable, el 96,8% del total de sostre reservat per a edificis dins del pla director.

Noves oficines i espais de restauració

La major part d’aquest sostre es destinarà a usos biomèdics i oficines. També hi haurà hotels, locals comercials i de restauració i residències d’estudiants i per a gent gran.

Els edificis reduiran la volumetria respecte la primera versió del PDU, que fixava alçades de fins a 23 plantes. Ara, el nou projecte preveu que la majoria de construccions siguin de 8 pisos més la planta baixa. En alguns casos, seran més altes, però no superaran les 15 plantes.

Amb la construcció dels nous edificis darrera la Granvia s’eliminaran les cotxeres de TMB, l’aparcament de camions i les pistes de tenis. Uns usos esportius que es traslladaran en uns terrenys propers a Cal Trabal.

Pel que fa als equipaments, ocuparan el 5,45% de la superfície total. S’hi inclou la rehabilitació de les masies catalogades de Cal Trabal, Cal Masover Nou i la Torre Gran.

Zones verdes i espais lliures

De les prop de 96 hectàrees del terme municipal de L’Hospitalet de Llobregat que comprèn el PDU, més del 53% del total es qualifica com a zona verda i parc. En concret, Cal Trabal gaudirà d’una especial protecció mediambiental dins un àrea de 25,41 hectàrees, que tindrà la consideració de parc estratègic i ocuparà prop del 29% de la superfície de l’àmbit que del PDU.

Verd urbà i nous vials per al passeig

Un altre 24,4% de la superfície es destinarà també a espais lliures, que es distribuiran com a parcs urbans per tot l’àmbit del PDU.

Espai natural de Cal Trabal

L’actual zona de Cal Trabal passarà a ser un parc estratègic de connexió ecològica. Un espai natural de més de 24 hectàrees que es preservarà entre la ciutat i el corredor fluvial del Llobregat. L’objectiu és afavorir la vida animal i vegetal pròpia del Delta, especialment de les aus migratòries. Una àrea no urbanitzada que també permetrà la recàrrega de l’aqüífer que es troba sota terra.

Entorn agrícola de Cal Trabal actual

El projecte també preveu la recuperació de les masies que es troben en aquesta àrea. Cal Trabal, Cal Masover Nou i la Torre Gran. Totes tres es rehabilitaran i es destinaran a equipaments públics, encara per definir.

Millor connexió amb el riu

També es resolen els accessos al riu Llobregat per les dues bandes de la Granvia, aprofitant estructures existents i passos viaris que quedaran sense ús per crear recorreguts cívics i un sistema de passarel·les per connectar els espais lliures situats als costats de les infraestructures viàries.

Nous accessos al riu Llobregat

Entorn de la Granvia i nous usos viaris

Precisament, el sistema viari ocuparà el 22,4 % de l’àmbit. Es contempla la semicobertura de la Granvia i la continuïtat del carrer de les Ciències com a nou eix vertebrador dels nous espais i edificacions previstes. En concret es cobrirà un tram d’1km de la Granvia entre la Ronda Litoral i la rambla de la Marina. L’obra permetrà crear un parc linial sobre aquesta artèria viària que es connectarà amb el parc de Bellvitge.

Semicobertura de la Granvia

També el nou PDU proposa la reordenació de les parades i els recorreguts de les línies d’autobús i la creació d’una nova boca de metro a la parada de l’Hospital de Bellvitge a tocar del carrer Pau Rodó. Justament en aquest carrer, es contempla una plaça central entre Granvia i Ciències.

Cost i calendari

El cost d’urbanització del PDU s’estima en 229 milions d’euros, sense comptar els diferents projectes d’edificació. La previsió és que les obres comencin amb el soterrament de la Granvia el primer trimestre del 2025 i s’allarguin  4 anys i mig.

Durant la fase d’informació pública, el PDU va rebre 90 escrits d’al·legacions. Fruit de l’estudi d’aquestes al·legacions, s’han introduït ajustos de caràcter tècnic, que entrarà en vigor un cop es publiqui al DOGC. Això però està condicionat a que L’Hospitalet superi la situació d’emergència per sequera que afecta Catalunya.

L’administració actuant del nou PDU serà el Consorci per a la Reforma de la Granvia.

Tramitació llarga i amb contratemps

El camí fins a l’aprovació definitiva del PDU no ha estat lliure de contratemps ni de polèmiques. Un recorregut de més de 10 anys que començava el 2013, quan la Generalitat va iniciar els tràmits per donar continuïtat a la reforma de la Granvia fins al Llobregat.