Les píndoles formatives sobre dispositius i aplicacions digitals que es fan al Centre municipal Ana Díaz Rico, de la Florida, han arribat en aquesta primera meitat de 2023 a 600 persones, sobretot gent gran, una xifra que la Fundació AEMA, que coordina el projecte, considera molt positiva.

Aquesta sessió del 30 de juny ha format part del 7è Fòrum del Pla Integral Les Planes-Blocs Florida i s’ha centrat en l’aplicació Google Lens. Amb la càmera del mòbil, han pogut, per exemple, traduir una frase del xinès, cercar informació turística i comparar preus de sabatilles esportives i rentadores.

El perfil majoritari son persones de més de 55 anys que tenen mòbil, però que li volen treure toc el suc. I les sessions miren de ser molt pràctiques perquè l’aprenentatge sigui fàcil, ràpid i intuïtiu. Juan Antúnez n’és un dels assistents. “Ho veig molt bé perquè és molt més fàcil per a nosaltres i et treu la por pel que fa al mòbil”.

Els monitors i monitores d’aquestes píndoles d’alfabetització bàsica son jovent vinculat a la Fundació AEMA que ha rebut formació en noves tecnologies i que han trobat una via d’inserció laboral. Moad Ezzanouni és coordinador de Formacions Digitals d’AEMA i ha dit que “la majoria de temes que els proposem els hi agraden ja sigui el Google Maps, traduccions, La Meva Salut, etc. També plantegem altres temes però sobretot han de practicar perquè no es quedin endarrarits”.

Per part d’AEMA, també es posa en valor el vessant de cohesió comunitària, la visibilització de la diversitat social i la relació intergeneracional, entre jovent i gent gran, que comporta el projecte. El seu director, Rober López ha destacat “el vincle que s’estableix amb els joves i això fa que la gent més gran no percebi l’aprenentatge com quelcom llunyà”. 

A banda d’aquestes píndoles formatives sobre dispositius mòbils, que es fan els divendres al matí, el personal de la Fundació AEMA també té al Centre Ana Díaz Rico un punt d’acompanyament i suport digital, enfocat als tràmits administratius que ha de fer la ciutadania.