L’Institut Nacional d’Estadística, l’INE, ha publicat les dades de la renda de tota Espanya. Es poden consultar, per exemple, quina és la renda mitjana per les diferents zones censals a L’Hospitalet. Així es pot veure la diferència entre la zona amb la renda més alta i la de la renda més baixa.

La zona censal amb la renda més alta correspon al barri del Centre, entre l’avinguda Álvarez Castro i el carrer Bellavista, prop de la Remunta. La renda mitjana per persona és de 18.724 euros. Una xifra que queda lluny de la zona censal més baixa que se situa als Blocs Florida, entre carrer de Llorer i Avinguda Catalunya. És de 7.682 euros, onze mil euros menys que la més alta.

“Veient el mapa de L’Hospitalet i comparant-lo amb altres municipis, es veuen les diferències importants a nivell territorial” explica el professor agregat d’Economia Aplicada de la UAB, David Castells. “Mirant per zones censals, hi ha zones per La Torrassa i La Florida que tenen rendes de les més baixes de Catalunya i fins i tot d’Espanya”.

De fet, si aquesta zona censal de Blocs Florida es considerés un municipi, amb aquests prop de 7.700 euros, seria el quart més pobre de tota Espanya.

A un primer cop d’ull al mapa de L’Hospitalet, es veu una diferència de rendes entre la part nord i sud de la ciutat. Es pot observar com els colors taronja i vermell, que marquen les rendes més baixes, es concentren per damunt de les vies del tren, entre els barris del nord.

“Veiem una diferència territorial de rendes a L’Hospitalet. Una zona de rendes més altes que seria la part sud-oest de la ciutat, amb Santa Eulàlia, El Centre, Sant Josep, Bellvitge i Gornal. I després una zona més pobre que correspondria a la part nord-est amb Florida-Les Planes, Torrassa o Collblanc” afirma David Castells.

A nivell de ciutat, L’Hospitalet te una renda mitjana per persona de 12.304 euros, segons les dades de l’INE del 2021, les darreres que hi ha recopilades. Amb aquesta xifra, L’Hospitalet se situa entre els municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona amb la renda més baixa

Així, Matadepera, el municipi més ric de Catalunya, gairebé dobla la renda de L’Hospitalet. Això sí, aquestes dades del 2021, suposen un creixement de la renda a L’Hospitalet, de gairebé un cinc per cent respecte a l’any anterior, per damunt de la mitjana de la província de Barcelona.