La Comunitat Islàmica de L’H Mesquita El Fath ha anunciat que ja disposa d’una nau industrial per ubicar de forma definitiva la seva mesquita. L’espai es troba a l’àrea industrial delimitada per l’avinguda Vilanova i el carrer Narcís Monturiol. El trasllat es perllongarà encara alguns anys, fins que la comunitat no acabi de pagar i adequar l’espai.

La Mesquita El Fath es troba de forma provisional a una carpa situada al carrer Fortuna, al barri del Gornal. La carta ocupa uns terrenys de l’Incasol que es va cedir a la Comunitat Islàmica quan es va enderrocar l’edifici que havien ocupat històricament, també al carrer Fortuna.

La zona de l’actual mesquita està afectada per un pla urbanístic i fa anys que la Comunitat Islàmica sap que ha de traslladar-se a un espai definitiu. Ara que el Ple de l’Ajuntament ha aprovat una nova normativa per als llocs de culte, la Comunitat Islàmica ha anunciat que disposen d’un emplaçament per a la mesquita definitiva que s’ajusta a la nova normativa.

Segons declaracions a Televisió L’Hospitalet del secretari de la Comunitat Islàmica de L’Hospitalet, Aziz Savani, se situarà en una nau industrial a la zona delimitada per l’avinguda Vilanova i els carrers Narcís Monturiol i Juan Ramón Jiménez, a cavall entre el Gornal i Santa Eulàlia. Molt a prop de la mesquita actual.

“Ara per ara la nau no té les condicions adequades per a la mesquita. S’hauran de fer obres. A més, la comunitat tampoc té els diners per pagar la totalitat de l’espai. Hem pactat amb el propietari un pagament endarrerit a 4 o 5 anys. Fins que no recollim els diners per pagar el local no ens podrem traslladar. Si disposem abans dels diners, potser ens traslladem abans”, ha explicat Savani.

El secretari de la Comunitat Islàmica ha afegit que han mantingut converses amb l’Ajuntament per tal que el local s’adeqüés a la normativa i es pogués aconseguir el permís pertinent. “Es troba en una àrea no residencial. Així evitem les possibles queixes dels veïns”, ha dit.

A més de lloc de culte, a la mesquita també es realitzen classes d’àrab i de reforç escolar adreçades als més petits, i classes de castellà, català i anglès per als adults.

Una nova normativa per a llocs de culte

El Ple municipal dels mes de setembre va aprovar de forma provisional el Pla especial sobre establiments destinats a centre de culte de concurrència pública que delimita el seu règim urbanístic per evitar molèsties als veïns i mantenir la convivència. Des de l’any 2011, L’Hospitalet tenia suspesa la concessió de llicències per a nous centres de culte.

Segons el tinent d’alcalde d’Espai Públic, Francesc Josep Belver, “a les zones residencials, els centres no podran construir-se en locals contigus a habitatges i haurà d’haver una distància mínima de 100 metres entre un centre i un altre”.

Els centres de culte podran instal•lar-se a àrees industrials, sempre que mantinguin també la distància mínima.

Belver ha explicat que els llocs de culte construïts abans de 2009 podran mantenir-se sempre i quan no facin obres d’ampliació i estiguin insonoritzats. Els llocs de culte construïts després del 2009 tenen fins el 2015 per adequar-se a la nova normativa.