La secció municipal de parcs i jardins està duent a terme l’habitual campanya de plantació de nous arbres, una campanya que enguany s’ha endarrerit algunes setmanes, a causa de la sequera. La previsió és plantar al voltant de 800 arbres arreu de la ciutat, com els que s’han plantat al Parc de la Cabana.

L’objectiu és incrementar la cobertura arbòria de la ciutat, donant prioritat a la substitució d’arbres secs, els escocells buits i les illes verdes. Tot i que la situació de sequera ha retardat la campanya, la plantació de nous arbrat és du a terme en aquesta època de l’any perquè és la més favorable.

Marta Rabella Miralles, cap de Conservació del Verd Urbà i Biodiversitat de l’Ajuntament, ha explicat que entre el novembre i el març “els arbres estan en repòs hivernal i per a les arrels és millor ara”.

Seguint les pautes del Pla Director del Verd Urbà, es planten espècies més resistents. En el cas del Parc de la Cabana, s’han plantat 4 albízies, 3 xicrandes i 3 tipuanes on fins ara no hi havia arbres.

Pel que fa als parcs i jardins i zones verdes, un factor que s’està tenint molt en compte, a causa del decret de sequera de la Generalitat, és la possibilitat de regar amb aigua de la capa freàtica.

Marta Rabella Miralles ha puntualitzat que “aquí, al Parc de la Cabana, per exemple, no només es fan reposicions, sinó que es planten més arbres a nous emplaçaments perquè hi ha reg freàtic i el que es busca és que als espais verds hi hagi encara més arbres”.

La campanya de plantació de nous arbres s’allargarà fins al març. I coincidirà amb els treballs de poda, que arribaran a prop de 10.000 arbres ubicats a carrers, places i jardins d’arreu de la ciutat.

La secció de parcs i jardins de l’Ajuntament indica que els arbres que son retirats o bé es troben en mal estat o be dificulten l’accessibilitat, envaeixen els habitatges, afecten l’enllumenat de la via pública, aixequen les voreres o bé causen problemes de salut, com ara al•lèrgies.