El ChatGPT és una nova eina d’intel•ligència artificial que permet generar un text similar a l’humà amb un ampli ventall de possibilitats, des de fer un treball de manera automàtica posant-hi només els paràmetres que dona el professor, resoldre operacions matemàtiques o escriure un poema. En parlem amb la Karina Gibert, directora del centre de recerca en ciència intel•ligent de dades i intel•ligència artificial IDEAI-UPC.

El ChatGPT és una aplicació revolucionària que aporta informació i pot respondre a preguntes de forma similar al que pot passar en una conversa normal perquè han estat educats amb Intel•ligència artificial i aprenentatge automàtic.

Segons Karina Gibert és “una mena de joc amb una xarxa neuronal que d’una banda s’inventa coses amb tot allò que ha après, i de l’altre, també sap quines coses són les correctes. És un canvi de paradigma important perquè la part d’entrenament no ha estat online, sinó que s’ha entrenat amb documents datats fins al 2021″.

ChatGPT és un sistema de chat basat en el model de llenguatge por Intel•ligència Artificial que, afirma Gibert, “no té res a veure amb Google, que a partir de paraules claus ens ensenya links a documents. ChatGPT localitza la informació i ens construeix una resposta. Hi ha una part de raonament, de processament de llenguatge natural i de reconstruir textos”.

ChatGPT és una web de pagament però que des de finals d’any es pot fer servir gratuïtament de forma il•limitada, i això ha obert el debat entre la comunitat educativa. A les escoles públiques de Nova York, per exemple, l’han prohibit. De fet, ChatGPT és capaç de resoldre operacions matemàtiques, escriure un poema o traduir un text a un altre idioma; entre d’altres. I, per ara, esquiva els detectors de plagi.

En aquest sentit, la directora del centre de recerca en ciència intel•ligent de dades i intel•ligència artificial IDEAI-UPC “està generant un debat molt interessant sobre quin ha de ser el paper de la tecnologia en els processos d’aprenentatge i del procés formatiu. Servirà per desenvolupar en els estudiants les competències digitals que necessiten per col•locar aquestes eines en el seu procés de treball”. Afegeix “hauríem d’ensenyar-los a buscar correctament la informació i desenvolupar mecanisme crítics i de pensament”.