Després de cinc anys de treball, un nombrós equip d’investigadors i neuròlegs de l‘Idibell i l’Hospital Clínic ha identificat unes cèl·lules en el cervell dels malalts de Parkinson responsables de la pèrdua de neurones, fins i tot en l’etapa inicial de la malaltia.

Una de les investigadores principals de l’estudi, l’Antonella Consiglio, ha detallat que “hem demostrat que els astròcits, en el cas dels malalts de Parkinson, estan alterats i secreten alts nivells d’una molècula d’interleucina-6 (IL-6) la qual causa la mort de les neurones d’aquests pacients”.

Ja existeix un fàrmac que bloqueja l’efecte dels astròcits

Després d’obtenir aquesta informació, l’equip d’investigadors va obrir una altra línia de treball centrada en la prevenció i el tractament. En aquest cas, però, ja existeixen fàrmacs que bloquegen l’efecte dels astròcits.

La Meritxell Pons, investigadora de l’Idibell-UB, ha concretat que “hem trobat un fàrmac que ja s’està utilitzant per a l’artritis reumatoide que bloqueja, precisament, l’efecte dels astròcits secretors d’IL-6. D’aquesta manera, es previndria en gran mesura la mort de les cèl·lules nervioses”.

Tot i això, el tractament encara no es pot aplicar directament als pacients, ja que caldria superar una fase de proves, però sí que és rellevant perquè s’obre una nova via d’investigació.

Els astròcits causen la mort de les neureones en el cas dels malalts de Parkinson

Una altra dada rellevant és que en aquest estudi s’han examinat teixits cerebrals post mortem de pacients amb Parkinson que han permès trobar una alta quantitat d’astròcits alterats, fins i tot en etapes primerenques de la malaltia. Aquestes cèl·lules es troben habitualment al cervell de pacients que pateixen malalties en què el sistema immunològic ataca el cervell.

Per això, el grup d’investigadors està a punt d’iniciar un estudi sobre la inflamació en el Parkinson primerenc. “Si poguéssim trobar la forma de modular el sistema immunològic, podríem alentir el procés de la malaltia”, ha afegit l’Antonella Consiglio.

Compartir el coneixement per continuar avançant

Aquest resultat s’han publicat a la revista científica Journal of Clinical Investigation Insight després de superar un procés de validació per la comunitat científica. D’aquesta manera, aquest nou coneixement queda a l’abast d’altres investigadors que vulguin seguir avançant en la mateixa línia sense haver de partir de zero.

El Parkinson és un dels trastorn més freqüents que afecten el moviment i el sistema nerviós. Es calcula que, a Espanya, més de 300.000 persones estan afectades. Actualment, no hi ha cap cura per al Parkinson i les persones que el pateixen veuen molt deteriorades les seves capacitats motores.